Open-Knesset/ועדת שרים לענייני חקיקה

מתוך ויקי עמותת המקור
< Open-Knesset
גרסה מ־14:22, 8 ביולי 2010 מאת Kaplan (שיחה | תרומות) (הוספת יכולת מיון לטבלה.)

דף זה מיועד לרכז מידע על הצעות חוק הנוגעות לועדת שרים לענייני חקיקה בדגש על פרסום פרוטוקולים ופרטי הצבעות באופן שקוף.

קיים מאמץ לבקש את התייחסותיהם של חברי הכנסת ולעורר דיון ציבורי בנושא זה.

הצעות חוק בנושא

דברי הסבר להצעת החוק 2162/18

כמידי שבוע מתכנסת ועדת שרים לענייני חקיקה לדון בהצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת, אשר עולות לאחר מכן לדיון בקריאה טרומית והצבעה בכנסת.

החלטת ועדת השרים בנוגע לתמיכתה או אי תמיכתה בהצעות החוק, נמסרת לחברי הכנסת בצורה לאקונית בלבד, ללא כל פירוט של השיקולים שעלו בדיון וללא פירוט עמדת משרדי הממשלה ועמדת הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים.

חוות הדעת המקצועית של משרד המשפטים ועמדת משרדי הממשלה השונים לגבי הצעות החוק של חברי הכנסת, אינן חומר סודי ומסווג. להיפך, הפרוטוקול הכולל את חוות הדעת, הדיון, השיקולים וההחלטות של הוועדה, יכול להיות עזר רב לחברי הכנסת כאשר הם מגבשים החלטה לגבי תמיכה או התנגדות בהצעת החוק שעולה במליאת הכנסת להצבעה.

חשוב שתהיה שקיפות לגבי ההצבעות והנימוקים של השרים. כיום השרים מתחבאים מאחורי מסך עשן, וכך נמנעים ממתן דין וחשבון לציבור. הצבעתו ועמדתו של נבחר ציבור בעניין תמיכה בחוקים היא מידע חשוב שחברי הכנסת והציבור זכאים לקבלו.


עמדות הח"כים בנושא
ח"כ מפלגה עמדה איך אנחנו יודעים את העמדה
אורלי לוי-אבקסיס ישראל ביתנו בעד הגישה הצעת חוק פ/2162/18
ליה שמטוב ישראל ביתנו בעד הגישה הצעת חוק פ/176/18
דוד רותם ישראל ביתנו בעד התכתבות דוא"ל. (אפשר לפרט? לשים ציטוט קצר מתוך המייל?)
חמד עמאר ישראל ביתנו בעד הצטרף להצעת חוק פ/2162/18
אילן גילאון מרצ בעד דוא"ל (פירוט?). הצטרף הצעת חוק פ/2162/18
ניצן הורוביץ מרצ בעד דוא"ל (פירוט?)
דוד אזולאי ש"ס בעד הגיש הצעות חוק בנושא: פ/1184/18 פ/2153/17
מוחמד ברכה חד"ש בעד הגיש הצעת חוק בנושא: פ/445/18
דב חנין חד"ש בעד הצטרף להצעות חוק פ/2162/18 , פ/445/18
חנא סוויד חד"ש בעד הצטרף להצעת חוק פ/445/18
עפו אגבאריה חד"ש בעד הצטרף להצעת חוק פ/445/18
רונית תירוש קדימה בעד הגישה הצעת חוק בנושא: פ/428/18 ובכנסת ה 17: פ/3473/17
יריב לוין הליכוד בעד הצטרף להצעת חוק פ/2162/18
ציפי חוטובלי הליכוד בעד הצטרפה להצעת חוק הצעת חוק פ/2162/18
גדעון סער הליכוד אולי בעד הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-17 (יתכן ששינה את עמדתו בגלל היותו שר...)
גלעד ארדן הליכוד אולי בעד הגיש הצעת חוק דומה בכנסת ה 17: פ/2000/17
אורי אורבך הבית היהודי נגד דוא"ל (פירוט?)
בני בגין הליכוד נגד דוא"ל (פירוט?)
יצחק אהרונוביץ ישראל ביתנו אין עמדה נמסר כי נושא הפנייה נמצא בסמכות מזכיר הממשלה ולא עומד לפתחו של השר. Ofri : אולי כדאי להזכיר לו שבכנסת ה- 17 הוא הציע הצעת חוק דומה: פ/3405/17