Open-Knesset/הליך קבלת חוק בכנסת

מתוך ויקי עמותת המקור
 1. הגשת הצעת חוק פרטית
 2. אישור יו"ר הכנסת והסגנים – הליך פורמלי שנועד להבטיח שהצעת החוק אינה נוגדת את עקרונות היסוד של מדינת ישראל ושהיא אינה גזענית, אנטי דמוקרטית או שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
 3. דיון מוקדם (במליאה)
 4. הצבעה – קריאה טרומית
 5. דיון בוועדה
 6. דיון במליאה
 7. הצבעה – קריאה ראשונה
 8. דיון בוועדה
 9. דיון במליאה (על כל סעיף) – במידת הצורך, החוק מוחזר לדיון נוסף בוועדה
 10. הצבעה – קריאה שנייה: הצבעה על כל סעיף בנפרד ועל הסתייגויות
 11. הצבעה - קריאה שלישית: הצבעה על כל החוק כמקשה אחת. בד"כ תתבצע מיד לאחר סיום הקריאה השנייה.
 12. במידה והחוק התקבל: חתימה על החוק ע"י הנשיא, ראש-הממשלה והשר שהחוק קשור למשרדו.
 13. פרסום ברשומות וכניסה לתוקף.


- קבלת הצעת חוק ממשלתית מתחילה משלב 6. (אין קריאה טרומית)

הצעת חוק פרטית: הצעת חוק המוגשת ע"י אחד או יותר מחברי הכנסת.

הצעת חוק ממשלתית: הצעת חוק המוגשת מטעם הממשלה. יוזמי ההחלטה הם משרדי הממשלה השונים. לחברי הממשלה (שרים וסגני שרים) אסור להגיש הצעות חוק פרטיות ואסור להם להצביע בכנסת נגד הצעות חוק ממשלתיות.