Open-Knesset/ועדת שרים לענייני חקיקה

מתוך ויקי עמותת המקור

דף זה מיועד לרכז מידע על הצעות חוק הנוגעות לועדת שרים לענייני חקיקה בדגש על פרסום פרוטוקולים ופרטי הצבעות באופן שקוף.

קיים מאמץ לבקש את התייחסותיהם של חברי הכנסת ולעורר דיון ציבורי בנושא זה.

הצעות חוק בנושא

דברי הסבר להצעת החוק 2162/18

כמידי שבוע מתכנסת ועדת שרים לענייני חקיקה לדון בהצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת, אשר עולות לאחר מכן לדיון בקריאה טרומית והצבעה בכנסת.

החלטת ועדת השרים בנוגע לתמיכתה או אי תמיכתה בהצעות החוק, נמסרת לחברי הכנסת בצורה לאקונית בלבד, ללא כל פירוט של השיקולים שעלו בדיון וללא פירוט עמדת משרדי הממשלה ועמדת הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים.

חוות הדעת המקצועית של משרד המשפטים ועמדת משרדי הממשלה השונים לגבי הצעות החוק של חברי הכנסת, אינן חומר סודי ומסווג. להיפך, הפרוטוקול הכולל את חוות הדעת, הדיון, השיקולים וההחלטות של הוועדה, יכול להיות עזר רב לחברי הכנסת כאשר הם מגבשים החלטה לגבי תמיכה או התנגדות בהצעת החוק שעולה במליאת הכנסת להצבעה.

חשוב שתהיה שקיפות לגבי ההצבעות והנימוקים של השרים. כיום השרים מתחבאים מאחורי מסך עשן, וכך נמנעים ממתן דין וחשבון לציבור. הצבעתו ועמדתו של נבחר ציבור בעניין תמיכה בחוקים היא מידע חשוב שחברי הכנסת והציבור זכאים לקבלו.


עמדות הח"כים בנושא
ח"כ מפלגה פניה קבלת פניה עמדה איך אנחנו יודעים את העמדה
אורלי לוי-אבקסיס ישראל ביתנו בעד הגישה הצעת חוק פ/2162/18
ליה שמטוב ישראל ביתנו בעד הגישה הצעת חוק פ/176/18
דוד רותם ישראל ביתנו דוא"ל 22/06/10 דוא"ל 24/06/10 בעד דוא"ל: "אכן הצעה חשובה ובהחלט תומך בה"
חמד עמאר ישראל ביתנו דוא"ל 22/06/10 בעד הצטרף להצעת חוק פ/2162/18
אילן גילאון מרצ דוא"ל 22/06/10 דוא"ל 22/06/10 בעד הצטרף להצעת חוק פ/2162/18.
דוא"ל: "כמובן שאני מצודד בשקיפות בכל פעילות ציבורית, על אחת כמה וכמה כשמדובר בהחלטות הקואליציה שעה שהיא דנה בקידום או דחיית הצ"ח שונות אשר יש בהן כדי לשנות את פניה של המדינה. מן הראוי כי ינתנו הסברים ונימוקים להחלטותיהם על מנת שנוכל, אנו האזרחים, לדעת האם מדובר בסיבה הגיונית או שמא מדובר באינטרסים חבויים."
ניצן הורוביץ מרצ דוא"ל 22/06/10 דוא"ל 22/06/10 בעד דוא"ל: "כבר מזמן אני קובל על סדרי הדיון בוועדת השרים לחקיקה לא רק שלא מפרסמים פרוטוקולים של ועדה חשובה זו - גם אין ממש פרוטוקולים ואפילו את עיקרי הדברים לא ניתן לקבל, וגם לא את אופן הצבעת השרים. הדבר מקשה מאוד על חברי הכנסת בעבודה מול ועדת השרים, והוא בלתי הולם לחלוטין מבחינה ציבורית".
דוד אזולאי ש"ס בעד הגיש הצעות חוק בנושא: פ/1184/18 פ/2153/17
מוחמד ברכה חד"ש בעד הגיש הצעת חוק בנושא: פ/445/18
דב חנין חד"ש בעד הצטרף להצעות חוק פ/2162/18 , פ/445/18
חנא סוויד חד"ש בעד הצטרף להצעת חוק פ/445/18
עפו אגבאריה חד"ש בעד הצטרף להצעת חוק פ/445/18
רונית תירוש קדימה בעד הגישה הצעת חוק בנושא: פ/428/18 ובכנסת ה 17: פ/3473/17
יריב לוין הליכוד בעד הצטרף להצעת חוק פ/2162/18
ציפי חוטובלי הליכוד בעד הצטרפה להצעת חוק הצעת חוק פ/2162/18
רוברט טבייב קדימה בעד התעצבן שהשרים שדיברו איתו טענו שהצביעו בעד חוק הפליירים על המכוניות והממשלה התנגדה לו. בישיבה 255 של הכנסת ה-18 (29 ביוני 2011), אמר למ"מ יו"ר הכנסת אורלי לוי בהתייחס להצעת החוק שלה 2162/18/פ: "אני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת."
השר מיכאל איתן ליכוד בעד מתוך ישיבה 255 של הכנסת ה-18 (29 ביוני 2011): ח"כ טבייב: השר מיכאל איתן, בשבוע הבא עולה בוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שקיפות של ועדת שרים לחקיקה. בוא נראה את השרים. השר מיכאל איתן: כבר אני מצביע בעד.
גדעון סער הליכוד אולי בעד הגיש הצעת חוק זהה בכנסת ה-17.
גלעד ארדן הליכוד אולי בעד הגיש הצעת חוק דומה בכנסת ה 17: פ/2000/17
אורי אורבך הבית היהודי נגד דוא"ל: "ח"כ אורי אורבך ביקש ממני להשיבך כי הוא מתנגד להצעה לשקיפות דיוני ועדת השרים לחקיקה. בברכה, עידית – עוזרת לח"כ אורי אורבך"
בני בגין הליכוד נגד דוא"ל: "מתנגד לפרסום"
יצחק אהרונוביץ ישראל ביתנו אין עמדה נמסר כי נושא הפנייה נמצא בסמכות מזכיר הממשלה ולא עומד לפתחו של השר. Ofri: בכנסת ה- 17 הציע הצעת חוק דומה: פ/3405/17
אנסטסיה מיכאלי ישראל ביתנו ממתינים לתשובה דוא"ל: ביקשו לברר מספר פרטים בנוגע לפנייה. אייל: נשלח מייל חוזר.
זאב אלקין ליכוד דוא"ל 22/06/10
חבר כנסת מפלגה סטטוס תיאור
חבר כנסת מפלגה סטטוס תיאור
חבר כנסת מפלגה סטטוס תיאור