Open-Knesset/תסריטי משתמש

מתוך ויקי עמותת המקור

בני עצבני על ח"כ שטרית

בני איש אינטרנטי (עשרות חשבונות בעשרות אתרים) שעוקב בבלוגים ובאתרי חדשות אחר הצעת החוק המאגר הביומטרי. ח"כ שטרית מעצבן את בני והוא מחליט לגלגל אותו. הלינק הראשון מביא את בני לאתר כנסת פתוחה בו הוא רואה את התמונה של שטרית ומידע על פעולתו כח"כ. בני רואה את הנוכחות של הח"כ, את החוקים בהם תמך ואת המקרים בהם הצביע כנגד הסיעה. בני רואה גם את שהמכתב הפתוח "אנא עצור את המאגר הביו-מטרי" הוא המכתב הפופולרי ביותר הממוען לח"כ שטרית. בני קורא את המכתב ומצטרף לחותמים.

בכל שבוע מקבל בני דואל עדכון עם מספר החותמים שהתווספו ופוסטים שהתפרסמו בנושא. אחרי זמן מה, בני מקבל דואל עם קישור לתגובתו של הח"כ שיטרית שמסבירה כמה המאגר ישפר לכולנו את איכות החיים והסביבה. בני מצביע על התשובה כלא מספקת ולא רצינית.