Open-Knesset/רשימת תכולות

מתוך ויקי עמותת המקור

8/2/10

 • רשימת הצבעות - הכוללת את כל ההצבעות בכנסת, כולל נושא ההצבעה, תאריך ושעה, ותגיות אם יש. ממוין לפי התאריך מהחדש לישן
 • דף עבור כל הצבעה הכולל: נושא ההצבעה, תאריך ושעה, מספר ופירוט חברי הכנסת שתמכו, התנגדו או נמנעו, תקציר ההצבעה (אם יש), קישור למסמך המלא של ההצבעה באתר הכנסת (אם יש), אפשרות להוסיף תגיות, להצביע בעד או נגד תגיות קיימות. מוצגות תגובות, אפשרות להוסיף תגובות.
 • רשימת אישור חוקים. - בדיוק כמו רשימת הצבעות, אך כוללת רק הצבעות של אישור חוקים (איך מוגדרים "אישור חוקים"? מה ההבדל בין זה לקריאה שנייה? אישור זה קריאה שלישית. זה כמעט תמיד בא ברצף אחרי קריאה שניה וההסתיגויות)
 • רשימת מפלגות
 • דף עבור כל מפלגה הכולל את כל חברי הסיעה בכנסת
 • רשימת חברי הכנסת
 • דף עבור כל חבר כנסת הכולל: פרטים מאתר הכנסת (תמונה, מפלגה, גיל, מצב משפחתי, מקום לידה, טלפון, פקס, כתובת דוא"ל ואתר), פירוט ההצבעות בהן הצביע (מחולק לעמודות של בעד, נגד, נמנע, נוכח אך לא הצביע)
 • הרשמה באמצעות משתמש של גוגל או פייסבוק.
 • אפשרות לעריכת פרופיל המשתמש - שינוי שם התצוגה, שינוי כתובת הדוא"ל, הצגת סטטוס אימות כתובת הדוא"ל ואפשרות לשליחת הודעת אימות אם נדרש.
 • אפשרות לערוך (תגובות, תגיות) לאחר אישור כתובת המייל.
 • דף ראשי: תיבת חיפוש
 • אפשרות חיפוש לפי מילות מפתח. ניתן לבחור האם לחפש ח"כ או הצבעה.
 • אודות: תיאור הפרויקט ולינקים רלוונטיים.