Gezer/דגשים/GNOME

מתוך ויקי עמותת המקור
מיזם גֶּזֶר

תקינה עברית

על מיזם זה חלים כללי גזר עם זאת, עקב כמות העבודה הנדרשת להסבתו הכללים תקפים באופן חלקי, מחרוזות חדשות יש לתרגם לפי כללים אלה.

איתור וזיהוי מחרוזות

ניתן לאתר ולזהות מחרוזת על ידי נתוני הפנייה הנמצאים לפניה בקובץ ה־po.

מחרוזות אלו נכתבו על ידי המתכנתים בקוד המקור והוצבו בקובץ ה־pot (שממנו מכינים את קובץ ה־po) על ידי gettext כדי למנוע בלבול בקרב מתרגמי התוכנות.

דוגמה:

 #. Translators: "Unknown" here is used to identify a monitor for which
 #. * we don't know the vendor. When a vendor is known, the name of the
 #. * vendor is used.
 #: ../libgnome-desktop/display-name.c:265
 msgctxt "Monitor vendor"
 msgid "Unknown"
 msgstr "לא ידוע"

שלושת השורות הראשונות הן הערות שנוספו על ידי המתכנת בקובץ המקור, במקרה הזה נאמר לנו שהמחרוזת שעלינו לתרגם מדברת על יצרן בלתי ידוע, דבר זה מקל על מתרגמים לשפות בעלות הטיה מגדרית להחליט האם מדובר בזכר או בנקבה, במקרה של נקבה היה עלינו לתרגם בתור "לא ידועה" במקום התרגום הנוכחי.

מתחת לשלושת השורות מופיעה שורות ההפניה המציינת היכן מופיע הטקסט שאנו מתרגמים במקור, לעתים ישנן מספר הפניות כלומר שהקובץ מופיע במספר מקומות שונים, gettext אינו דורש את תרגום אותו המונח מספר פעמים ובמקום זאת יוסיף את כל המקומות בהם המונח מופיע בנתוני ההפניה, מעתה ואילך נקרא להפניות אלו לקוד בשם "הפניה" לכל אורך הטקסט כדי לא לסרבל את ההסברים יתר על המידה.

בתוכנות התרגום השונות

  • ב־Poedit: לחיצה ימנית על המונח תעלה תפריט, בתפריט זה הפריטים התחתונים בתפריט זה יהיו מקורות ההפניה, לחיצה על כל אחד מהמיקומים השונים תפתח מציג מיוחד של Poedit שיציג בדיוק את המקום בקוד המקור בו מופיעה המחרוזת.
  • ב־Virtaal: מעל לשורה המתורגמת תופיע הערה, במידה שהמתכנת הוסיף הערה היא תופיע מעל לשורה, במידה שלא תופיע ההפניה לכל המיקומים בהם המונח מופיע בקוד המקור, כיוון שאין מנשק מסודר לצפייה בקוד צריך לגשת למיקום או למיקומים הנ״ל בקוד באופן ידני ולנסות להבין את הקשר המחרוזת.


מחרוזות שאין לתרגם

הערה: אין לתרגם משמעו להעתיק את מחרוזת המקור כמו שהיא למחרוזת המתורגמת.

ראשית יש להתבונן היטב בהפניה להבחין בקריטריונים הבאים:

  • שם הקובץ בהפניה הוא main.c.
  • שם הקובץ בהפניה זהה לשם הגנרי של התכנית המתורגמת עם הסיומת ‎.c (לדוגמה: שם התכנית הוא evince ושם הקובץ המופיע בהפניה הוא evince.c).
  • בהפניה מופיעות אחת מהמילים: schemas או gschemas (לדוגמה: #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:1).

אם בהפניה מופיעים מספר מקורות שונים למונח ואחד מהמיקומים אינם עונים על קריטריונים אלה יש לתרגם את המונח כרגיל.

מעט הסברים:

  • הכלל הראשון נובע עקב באג בלינוקס (וב־vte) שאינו מאפשר הצגת עברית בסדר, לפיכך תכניות שיש להן מחרוזות מתורגמות לעברית ומחרוזות אלו מיועדות להופיע במסוף אנו נימנע מלתרגם אותן, עם זאת ניתן להפעיל תכניות במסוף באמצעות MLTerm שהוא מסוף רב־לשוני, כמו כן, כלל זה אינו תקף על תכנית ההתקנה של הפצות מבוססות דביאן בהן טופלה הבעיה והמסוף יודע להציג מחרוזות עבריות.
  • הכלל השני זהה לראשון.
  • הכלל השלישי מתייחס להערות מתכנתים (זקוק להבהרה עמוקה יותר).

התייחסות למקשי קיצור

יש לעיין במסמך הבא.


תרגום מונחים

  • Icon — איקון