Gezer/בוט החלפות

מתוך ויקי עמותת המקור
מיזם גֶּזֶר

תכלית

הסיבה לשימוש בבוט היא להפוך את תהליך התקינה של התרגומים לאוטומטי ונוח יותר תוך הקפדה על תאימות ונוחות של העורכים והמתרגמים בתחזוקה השוטפת.

הסיבה לשימוש בבוט היא טעויות נפוצות החוזרות על עצמן בתרגומים. אמליץ למתרגמים מתחילים להציץ ברשימה ולהימנע מהטעויות האלה ולחסוך כאבי ראש למשתמשים ולעורכים.

הרעיון מבוסס על בוט ההחלפות של ויקיפדיה שנמצא כאן

אופן הפעולה

בעמוד הבא מופיעה רשימה המכילה שתי עמודות, הראשונה היא מה יש להחליף והשנייה היא במה יש להחליף אותו. הרשימה משוחררת ברישיון זהה לרישיון הוויקי (CC-BY-SA 3.0), נא לבדוק התאמות רישוי לפני הוספת מונחים.

על הבוט לדעת לטפל בקו תחתי (_) ובאמפרסנד (&) ובמידת הצורך להציג שאלה בפני מריץ הבוט להיכן להזיז את התווים בהתאם.

הבוט ימשוך את הרשימה מהעמוד המדובר ויחליף את המונחים בקובצי ה־po בהתאם.

בעתיד תתכן הרחבה לקבצים מבוססי XML בהתאם לצורך.

צריך לחשוב על אלגוריתם שידע לטפל בהכפלת וי״ו עיצורית בתחילת מילה.

לשקול האם כדאי להחליף " ב־״ ואת ' ב־׳, הבעיה היא כמובן הציטוטים שדורשים תווים אחרים לסימון תחילת וסיום הציטוט מאשר ״.

רעיון נוסף

למשוך את רשימת המילים מהוויקיפדיה עצמה.