דפים מוגנים

מתוך ויקי עמותת המקור

בדף זה רשומים הדפים הקיימים שמוגנים כרגע. רשימת הכותרות שמוגנות מפני יצירה מופיעה בדף כותרות מוגנות.

דפים מוגנים
תאריך ושעה דף זמן פקיעה הוגן על־ידי רמת ההגנה סיבה
לא ידוע עמותת המקור/תקנון15,264 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע מדיניות פטנטים בתוכנה18,806 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/ישיבות ועד606 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/ישיבות ועד/29.12.162,962 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/החלטות ועד57 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/ישיבות ועד/החלטות היסטוריות7,750 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור1,535 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה, מדורגת
לא ידוע עמותת המקור/ועד2,060 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/ועדת ביקורת1,273 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/אסיפה כללית2,876 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/דו"ח כספי1,091 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/נהלים7,309 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/נכסים1,234 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/ניירות עמדה794 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה
לא ידוע עמותת המקור/דוח כספי54 בתים ללא הגבלת זמן משתמש לא ידוע הגנה מלאה