Open moko

מתוך ויקי עמותת המקור

הויקי של נאו (החברה המיצרת).

דף עזר למתחיל והוראות כיצד לצרוב מערכת הפעלה בויקי של דורון אופק.

הויקי של דורון כולל מדריכים נוספים, מידע על המוקו וחומר עזר רב למשתמשי לינוקס.

מאגר התוכנות למוקו.

קישור למאגר ההפצות למוקו

פורום לינוקס נייד בוואטסאפ


אצוות (סקריפטים)

יצירת רשת עם הטלפון

(כשהוא מחובר ל-usb)

sudo ifconfig usb0 192.168.0.200
ssh -Y root@192.168.0.202

יצירת קשר ולשימוש במחשב המארח כנתב

מומלץ ליצור מפתח בטלפון. התסריט עובד באובנטו. במערכת לינוקס אחרות יש מצב שבו לא מותקנת חבילת ה- sudo.

#!/bin/sh
sudo ifconfig usb0 192.168.0.200
sudo /sbin/route add -host 192.168.0.202/32 dev usb0
sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24
sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
su `whoami` -c "scp /etc/resolv.conf root@192.168.0.202:/etc/resolv.conf"
ssh root@moko


הצעה לקינפוג טוב של השמע

יש להוריד את הקובץ :
http://www.cs.bgu.ac.il/~nahumba/openmoko/states-files.tar
ולהעתיק מתוך התיקיה את תוכנו בעזרת הפקודה

scp * root@192.168.0.202:/usr/share/openmoko/scenarios/

תודה לדורון על הקבצים.


בנוסף ממולץ להישתמש במערכת shr, שמספקת מערכת שמע הטובה ביותר, הידועה. (יודע משהו אחר, ספר לכולנו).

התנקת מערכות הפעלה בעזרת NEOTOOL

על המוקו ניתן להתקין מערכות הפעלה שונות. יש שני דרכים להתקין מערכות הפעלה בגדול:

ראשונה הינה להתקין על SD וניתן לחפש מקורות באתר הרשימי.

השני והפשוט יותר , הוא לצרוב על ה NAND, אזהרה!!! משמעות הפלאשין הוא מחיקה של כל הנתונים על המוקו!!! כל מה שצריך הוא להוריד את הכלי neotool וניתן להפעיל out of the box באובונטו.

המדריך הרישמי .

קישור להורדת neotool למי שאינו מבין (כמוני), את התוכנה כתבו שתופעל בעזרת BASH ולכן כדי להפעיל כל שצריך לעשות הוא בתיקיה שבה שמרתם את הסקריפט.(למשל באובונטו) sudo bash neotool

חשוב לדעת שכדי לצרוב את המוקו, צריך לצרוב שני קבצים את הjiffs ואת הuImage. אם צרבתם רק אחד מהקבצים , כנראה יהיו תקלות לא ברורות. אם צרבתם את הקבצים הפוך, המוקו לא יעלה. (לכל הפצה, מהתיקיה שמורידים את קובץ שהסיומת שלו היא jiffs2 קיים באותה תיקיה קובץ שנגמר ב bin שזה הuImage).

אזהרה !!! התקנת מערכת הפעלה תיגרום למחיקת הנתונים הישנים אם הם מאוכסנים על ה NAND

במקרים של בעיות:

חשוב לדעת שב GTA02Ver5 צריך להפעיל את המכשיר בלחיצה קודם על הכפתור השקוף ואחרי זה על הכפתור הצד כדי לקבל מסך שבו מופיע הלוגו של OPENMOKO שאחרת לא יתאפשר הFLASHING.

חשוב גם לזכור שצריך להפעיל את המכשיר במצב שבו יש תפריט.

חיבורי WIFI WPA2

במערכת ההפעלה hackable:1 כדי להתחבר צריך להפעיל את ה network-manager קודם להריץ network-manager

nm-editor להגדיר את ההגדרות לWPA2 בהתאם לרשת

ואז להריץ את nm-applet ולהתחבר.


הוספת מיקלדת עיברית

כאשר אתה נמצא עם טרמינל פתוח מול המוקו , ויש לו חיבור לאינטרנט פשוט תריץ את הפקודה :

opkg install www.stosb.com/openmoko/evas_0.9.9.050+svnr4047-r2.1_armv4t.ipk

פיתוח

כדי לפתח רצוי להתקין מנגנון וירטואליזציה כדי לעבוד מהר יותר. אפשר לעבוד עם http://www.ubuntugeek.com/qemu-machine-emulator-and-virtualizer-setup-in-ubuntu.html

וניתן להתקין פלאגין לאקליפס שבעזרתו ניתן לפתח תוכנות.