Open-Knesset/עזרה

מתוך ויקי עמותת המקור

הצעות חוק

התצוגה הראשונה של הדף מראה את כל הצעות החוק לפי זמן עדכון סטטוס אחרון (החדש יותר ראשון), כדי למצוא הצעת חוק ספיציפית ניתן לסנן לפי השלב בו נמצאת הצעת החוק בלינקים שבראש הדף או לחפש לפי נושא.

חיפוש לפי סטטוס ההצעה

סטטוסים של הצעות חוק ומשמעותן

  • הצעה - ההצעה מוגשת לדיון בכנסת
  • קריאה טרומית - הצבעה ראשונה בכנסת האם להמשיך לטפל בהצעה זו או לחדול.
  • בוועדה - ההצעה נידונה בועדה הקשורה לנושא ההצעה
  • קריאה ראשונה - הצבעה שניה בכנסת לאור ממצעים ראשוניים של הועדה
  • בתיקונים בוועדה - ההצעה חוזרת לועדה לבחינה מחודשת ומעמיקה שלה
  • בקריאה שלישית - הצבעה שלישית על הצעת החוק

חיפוש לפי נושא

בדף חיפוש לפי נושא ניתן לראות ענן תגיות (שמסודר לפי א"ב, וגודל התגית מציין כמה הצעות חוק יש בה) כאשר לחיצה על התגית מוביל לרשימת הצעות החוק הנוגעות לנושא זה בסדר כרונולוגי יורד.

דף הצעת חוק

בדף הצעת חוק ניתן לראות באיזה שלב ההצעה נמצאת, מי הציע, ומתי הדף עודכן לאחרונה. בגרף המופיע ניתן לראות את השלבים שהצעת החוק צריכה לעבור על מנת להגיע לספר החוקים, את המיקום הנוכחי ואת השלבים שעברה. בלחיצה על כל חלק בגרף ניתן לראות את הפרטים בנוגעים לאותו חלק מקושרים למקום בו הם נמצאים באתר הכנסת. בתחתית העמוד ניתן לראות לאיזה קטגוריה הצעת החוק שייכת.

הצבעות

חיפוש

ניתן לבצע חתך לפי סוגי הצבעות, תגיות, טווח זמנים. סוגי הצבעות - השלב בתהליך החקיקה בו הצעת החוק נמצאת ומובאת להחלטת הכנסת תגיות - האם הצעת החוק הזו תוגייה כבר או לא טווח זמנים - מתי ההצבעה הייתה


ניתן למיין את התוצאות לפי מידת המחלוקת, הצבעות נגד המפלגה, מספר הצבעות. מידת המחלוקת - מדד שנקבע לפי.... הצבעות נגד המפלגה - הצבעות בהן היה חבר כנסת שהצביעו בניגוד לשאר המפלגה אליה הוא שייך (דבר המעיד על מידת המחלוקת) מספר הצבעות - כמות המצביעים בפועל (בעד או נגד) בהצבעה.

פרטי ההצבעה המופיעים בדף הראשי

דף הצבעה

ח"כים

מפלגות

ועדות

מאמרים