Accessibility Provisions

מתוך ויקי עמותת המקור

רשימת תיוג לסידורי הנגשה שמשתתפי כנס עלולים להזדקק להם

  • חניית נכים - עבור אנשים שמרותקים לכסא גלגלים וכאלה שאינם יכולים ללכת מרחק גדול מסיבה כלשהי.
  • ליווי לעיוור - עבור עוורים וכבדי ראייה.
  • כניסה עם חיית שרות - עבור עוורים וכבדי ראייה.
  • כסא ישיבה עם ידיות אחיזה - עבור מוגבלים בניידות.
  • תמלול - עבור חרשים שמעדיפים תמלול על פני שפת סימנים.
  • לולאת השראה - עבור כבדי שמיעה ומושתלים שמשתמשים במכשיר שמיעה עם מצב T.
  • שפת סימנים - עבור חרשים.
  • חומר כתוב מוגדל - עבור כבדי ראייה וכאלה שמתקשים בקריאה.
  • חומר בשפה פשוטה - עבור אלה שאינם שולטים היטב בשפת הכנס מסיבה כלשהי.
  • שרותי נכים - עבור אנשים שמרותקים לכסא גלגלים.