קרובים ללב

מתוך ויקי עמותת המקור

קוד פתוח הוא יותר מאשר שיטת פיתוח. הקוד הפתוח אינו מטרה בפני עצמה, אלא נועד לעזור ולקדם רעיונות חברתיים וכלכליים. שוויון חברתי, חופש מידע, חופש הפרט ואיכות הסביבה הן אידאולוגיות המשיקות לאידאולוגיות של הקוד הפתוח בנקודות רבות.

מטרת דף זה הוא להביא לידי ביטוי את האתרים שפרטים בקהילה רוצים לציין. אין מטרת דף זה לייצג בצורה כזו או אחרת את העמדה ה-"הרשמית" של העמותה.

  • חומוס אבו דאבי - חומוסיה שהיא גם לייבל מוסיקה. כשהוצאות ההדפסה מכוסות - כל הכסף מגיע לאומנים. כאשר כל הדיסקים נמכרים - המוסיקה משוחררת. דיון בפורוום על המסעדות.
  • גרינפיס כי אם לא תהיה סביבה, לא יהיה גם חופש.
  • אנונימוס דמותה המוסרית של החברה נקבעת לפי יחסה לבעלי החיים.
  • רופאים לזכויות אדם - מביאים אור ותקווה לאוכלוסיות המוכשלות שבעולם.
  • garagegeeks לעודד וליצור יוזמות טכנולוגיות חופשית.