קואליציה לקידום קוד פתוח בחינוך

מתוך ויקי עמותת המקור

הקואליציה לקידום קוד פתוח בחינוך היא יוזמה לאגד אנשים פרטיים וגופים המעוניינים לשלב באופן נרחב יותר פתרונות מבוססים קוד פתוח ותוכנה חופשית במערכת החינוך הישראלית.

לקואליציה אין מעמד רשמי והיא מהווה במה לדיונים בנושא האמור.

מטרות

  • הרחבת הידע לגבי פתרונות מבוססים קוד פתוח ותוכנה חופשית במערכת החינוך ומקבלי ההחלטות.
  • קידום הטמעה של פתרונות חופשיים במוסדות חינוך בישראל.

המצב כיום

ראו גם