עמותת המקור/פרוטוקולים/2015 - 03 - אספת פירוק

מתוך ויקי עמותת המקור

פרוטוקול אסיפת פירוק העמותה

מישיבת האסיפה הכללית של עמותת המקור, שנועדה והתכנסה ביום א' ה-29 למרץ 2015, במכללת שנקר ברמת גן, שעת תחילת האסיפה 18.30

נוכחים
משה נחמיאס, אדיר אברהם, צפריר כהן, שי ברגר, שלומי פיש, מאיר מאור, עמית אהרונוביץ', אבי אברהם, עומר זק.
נוכחים שאינם חברי עמותה
יעקב קורן, מירי ישראל (מתמללת).
יו"ר האסיפה
אדיר אברהם.
מזכיר האסיפה
משה נחמיאס.

אדיר מסביר את מצב העמותה הנוכחי. אדיר מסביר את החוק בנוגע לאסיפת פירוק.

הצבעה על פירוק מרצון של העמותה

  • בעד: 2
  • נגד: 4
  • נמנע: 3

העמותה לא נסגרת.