עמותת המקור/פרוטוקולים/2015 - 03 - אספה

מתוך ויקי עמותת המקור

פרוטוקול אסיפה כללית

מישיבת האסיפה הכללית של עמותת המקור, שנועדה והתכנסה ביום א' ה-29 למרץ 2015, במכללת שנקר ברמת גן, שעת תחילת האסיפה 19:15

 • נוכחים: משה נחמיאס, אדיר אברהם, צפריר כהן, שי ברגר, שלומי פיש, מאיר מאור, עמית אהרונוביץ', אבי אברהם, עומר זק.
 • נוכחים שאינם חברי עמותה: יעקב קורן, מירי ישראל (מתמללת).
 • יו"ר האסיפה: אדיר אברהם.
 • מזכיר האסיפה: משה נחמיאס.

על סדר היום

 1. אישור דו"ח כספי 2014.
 2. אישור דו"ח מילולי 2014.
 3. אישור דו"ח כספי 2013.
 4. אישור דו"ח מילולי 2013.
 5. בחירות לועד העמותה.
 6. בחירות לועדת הביקורת של העמותה.

דוחות לרשם העמותות

2014

אדיר מסביר את עיקרי הדו"ח הכספי והמילולי של 2014.

 • ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"חות הכספי והמילולי.
 • דו"ח מילולי אושר פה אחד.
 • דו"ח כספי אושר פה אחד.

2013

שי מסביר את עיקרי הדו"ח הכספי והמילולי של 2013, כולל הסבר מדוע צריך לאשר מחדש את הדו"חות.

 • ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח המילולי והכספי.
 • מילולי אושר פה אחד
 • כספי אושר פה אחד.

בחירות לועד

מועמדים: משה נחמיאס, שי ברגר, מאיר מאור.

הוצע להצביע הצבעה פתוחה על כל השלישיה ולא היו התנגדויות.

הועד אושר פה אחד.

בחירות לועדת ביקורת

מועמדים לועדת ביקורת. שלומי פיש, עמית אהרונוביץ', עומר זק, צפריר כהן.

נבחרו: שלומי פיש, עומר זק ועמית אהרונוביץ'.

חדשות הועד

יש עוד כסף שצריך להיכנס לעמותה מהתעשיות הביטחוניות.

הישיבה ננעלת בשעה 20:00