מרכז אילן רמון

מתוך ויקי עמותת המקור

פעילות: עשתה פיילוט של OLPC בארץ http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Israel

מועמד לפרס המקור 2009