העלאות של TimnatSahar

מתוך ויקי עמותת המקור

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור גרסאות
14:40, 10 בינואר 2012 Moodle open Source Haifa2 short.pdf (קובץ) 527 קילו־בייטים מוודל בלמידת חקר, רותי סולומון 1