ייצוא דפים

מתוך ויקי עמותת המקור

באפשרותך לייצא את התוכן ואת היסטוריית העריכה של דף אחד או של מספר דפים, בתבנית של קובץ XML. ניתן לייבא את הקובץ לאתר ויקי אחר המשתמש בתוכנת מדיה־ויקי באמצעות דף הייבוא.

כדי לייצא דפים, יש להקליד את שמותיהם בתיבת הטקסט שלהלן, כל שם בשורה נפרדת, ולבחור האם לייצא גם את הגרסה הנוכחית וגם את היסטוריית השינויים של הדפים, או רק את הגרסה הנוכחית עם מידע על העריכה האחרונה.

בנוסף, ניתן להשתמש בקישור, כגון מיוחד:ייצוא/עמוד ראשי לדף עמוד ראשי ללא היסטוריית השינויים שלו.