חברות בעמותה

מתוך ויקי עמותת המקור

כל אדם שמילא טופס הצטרפות ושילם את דמי החבר השנתיים (ראה בהמשך) נקרא "ידיד העמותה". ידידי העמותה הם הקהל של העמותה, ועבורם מקיימת העמותה מבחר פעילויות והטבות. קהל הידידים הגדול הוא גם זה המעניק לעמותה את כוחה.

קביעת התקנון וועד העמותה נעשים על-ידי ה"אסיפה" של העמותה, שמורכבת מידידי העמותה שהוכרזו "חברים מלאים". חבר מלא של העמותה הוא ידיד שהראה תרומה אמתית כלשהי למטרות העמותה - כגון כתיבת קוד פתוח או עזרה למיזם קוד פתוח. מלבד הזכות לבחור ולהיבחר, ולהצביע על שינויים בתקנון, זכויות הידידים והחברים המלאים בעמותה זהות.

הרשמה

כדי להירשם לעמותה, יש למלא טופס הצטרפות באמצעות הדף "הצטרפות לעמותה", לשלם את דמי החבר השנתיים (כרגע 100 ש"ח. 50 ש"ח לצעירים, חיילים וסטודנטים). כמו כן ניתן להרשם על ידי הדפסת טופס ההצטרפות (פורמט PDF, PS, או SXW) ומשלוח ביחד עם צ'ק לעמותה לכתובת "עמותת המקור, ת.ד. 1809, רמת גן, 52117". במקרה של רישום בדואר, רצוי לשלוח בנוסף דואר אלקטרוני לוועד העמותה בכתובת board[AT]hamakor.org.il עם פרטיכם כפי שמפורטים בטופס ההרשמה. קבלה תשלח אליכם בדואר חוזר.

אין הבדל בהרשמה של ידיד או חבר מלא, מלבד הצורך של חבר מלא בעמותה להצהיר על תרומתו לקידום מטרות העמותה. ניתן גם להתחיל כידיד העמותה, ולעבור לסטטוס חבר מלא בכל זמן מאוחר יותר.

בקשה להפוך לחבר עמותה

בכדי לשנות את סטטוס החברות מ- 'ידיד' ל- 'חבר', שלחו אימייל לוועד המקור בכתובת board [AT] hamakor.org.il וציינו את תרומתכם לקידום התוכנה החופשית.

חידוש חברות

חידוש חברות מתבצע על ידי העברת תשלום לעמותה באחת מהדרכים שצויינו לעיל.

הטבות לידידים

  • כנס אוגוסט פנגווין - חברי וידידי "המקור" שחברותם בתוקף זכאים לכניסה חינם לכנס "אוגוסט פנגווין" השנתי.
  • פרס המקור - חברי וידידי המקור זכאים להשתתף בבחירת הזוכה בפרס המקור מבין 5 המועמדים הסופיים.