ויקי עמותת המקור:זכויות יוצרים

מתוך ויקי עמותת המקור

כיצד תישמר זכות היוצרים שלך?

כל תרומה שלך לויקי מפורסמת תחת רישיון Creative Commons מסוג cc-by-sa. אם אינכם רוצים שעבודתכם תהיה זמינה לעריכה על ידי אחרים, שתופץ לעיני כל, ושאחרים יוכלו להעתיק ממנה בציון המקור - אין לפרסם אותה פה. אפשר לעיין בנוסח הרשיונות לפרטים נוספים.

כיצד תשמור על זכויות היוצרים של אחרים?

כולנו חפצים לראות בהתפתחות מהירה של הויקי, ותבוא הברכה על כל העוסקים בכך, אך כאשר אנו תורמים להתפתחותה של הויקי, חשוב מאוד להקפיד שלא לפגוע בזכויות יוצרים. נושא זה חשוב תמיד, אך בויקי חשיבותו גדולה כפליים, כיוון שויקי מעניקה לגולשים רשות לצטט ממנה הלאה, ולכן מי שמוסיף ערך לויקי תוך הפרה של זכות יוצרים מחטיא את הרבים, שיצטטו ערך זה בתום לב, מבלי לדעת שבכך הם משתמשים ברכוש גנוב. מלבד העבירה על החוק והעוול שנעשה לבעל זכות היוצרים, בעת העתקה שאינה מורשית, כל ערך שמועתק לויקי ממקום אחר, פוגע אנושות במוניטין שלה, ומרתיע אנשים שהקפדה על זכויות יוצרים יקרה ללבם, מלהצטרף לכותבי ויקי.

להלן מספר הנחיות כלליות לשמירה על זכויותיהם של יוצרים אחרים. שימו לב לכך שדף זה אינו מהוה תחליף לייעוץ משפטי.

כללים בסיסיים

  • כל יצירה שאדם יצר, בין אם פורסמה (בספר, בעיתון, באינטרנט וכדומה) ובין אם לא פורסמה, מוגנת לפי חוק, וזכות היוצרים עליה שמורה ליוצר (או למי שקיבל אותה ממנו).
  • הציון "כל הזכויות שמורות" על גבי יצירה אינו חיוני כדי להקנות זכות יוצרים לבעל היצירה. זכות היוצרים שמורה לו גם ללא ציון זה.
  • אין להעתיק מיצירה ללא רשות בעל זכות היוצרים.
  • הגנת זכות היוצרים חלה על כל צורת ביטוי - טקסט, צילום, איור וכדומה.
  • הגנת זכות היוצרים חלה בין על היצירה השלמה, ובין על חלקים ממנה.
  • הגנת זכות היוצרים אינה חלה על תוכן (רעיון, נתון, עובדה, או ידיעה חדשותית) אלא על צורת הביטוי (נוסח, סידור הדברים) שלו. עם זאת, גם בהעתקת תוכן כנ"ל בצורת ביטוי שונה - חובה לציין את מקורו.
  • זכות היוצרים על יצירה פוקעת בתום 70 שנים ממות היוצר.
  • זכות היוצרים על צילומים שצולמו בישראל עד 1950 פגה.
  • יש לשים לב שלעיתים גם אם זכות היוצרים על יצירה פגה, ישנן זכויות אחרות המגינות על הפקה הכוללת אותה, כגון רפרודוקציה בספר, סריקה דיגיטלית וכמובן תרגום של טקסט שפגה ההגנה עליו עלול עדיין להיות מוגן בעצמו.

הטקסט הועתק מהדף ויקיפדיה:זכויות_יוצרים.