Open-Knesset/עזרה

מתוך ויקי עמותת המקור

הצעות חוק

התצוגה הראשונה של הדף מראה את כל הצעות החוק לפי זמן עדכון סטטוס אחרון (החדש יותר ראשון), כדי למצוא הצעת חוק ספיציפית ניתן לסנן לפי השלב בו נמצאת הצעת החוק בלינקים שבראש הדף או לחפש לפי נושא.

חיפוש לפי סטטוס ההצעה

סטטוסים של הצעות חוק ומשמעותן

  • הצעה - ההצעה מוגשת לדיון בכנסת
  • קריאה טרומית - הצבעה ראשונה בכנסת האם להמשיך לטפל בהצעה זו או לחדול.
  • בוועדה - ההצעה נידונה בועדה הקשורה לנושא ההצעה
  • קריאה ראשונה - הצבעה שניה בכנסת לאור ממצעים ראשוניים של הועדה
  • בתיקונים בוועדה - ההצעה חוזרת לועדה לבחינה מחודשת ומעמיקה שלה
  • בקריאה שלישית - הצבעה שלישית על הצעת החוק

חיפוש לפי נושא

בדף חיפוש לפי נושא ניתן לראות ענן תגיות (שמסודר לפי א"ב, וגודל התגית מציין כמה הצעות חוק יש בה) כאשר לחיצה על התגית מוביל לרשימת הצעות החוק הנוגעות לנושא זה בסדר כרונולוגי יורד.

דף הצעת חוק

הצבעות

ח"כים

מפלגות

ועדות

מאמרים