הבדלים בין גרסאות בדף "עמותת המקור/נהלים"

מתוך ויקי עמותת המקור
מ (הפעיל הגנה על עמותת המקור/נהלים ([edit=sysop] (לצמיתות) [move=sysop] (לצמיתות)))
 
(25 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 +
{{עמותת המקור}}
 
חוברת הדרכה לניהול [[עמותת המקור]].  
 
חוברת הדרכה לניהול [[עמותת המקור]].  
  
החוברת אינה בעלת מעמד מחייב מלבד התקנונים.
+
החוברת בבניה ועדיין אינה בעלת מעמד מחייב.
  
=תאריכים=
+
= ועד המקור =
==1 בינואר==
+
== כניסה לתפקיד ==
עמותת המקור מתחילה שנה חדשה - מזל טוב.
+
עם בחירה של ועד חדש / שינוי באנשי הועד יש לדאוג לשינויים הבאים:
 +
# העברת מידע מהועד הקודם
 +
## נושאים פתוחים שיש לעמותה
 +
## רשימת בעלי תפקידים / אחראיים / נציגים של העמותה ופרטי הקשר איתם
 +
## פירוט נכסי העמותה ופרטי גישה אליהם (חשבון בנק, תיבת דואר, שרת, סיסמאות וכו')
 +
# שינוי החברים ברשימת התפוצה של הועד (board AT hamakor.org.il)
 +
# עדכון מורשי חתימה של העמותה
 +
## הוצאת החלטת וועד (עם פרוטוקול מודפס וחתום) על שינוי מורשה החתימה של העמותה באופן כללי ובבנק באופן ספציפי
 +
## הוצאת מכתב מורשי חתימה חדש באמצעות עו"ד העמותה
 +
## עדכון פרטי מורשי החתימה בחשבון הבנק בשיתוף הוועד הקודם (בתור מורשי החתימה הקודמים)
 +
# העברת מסמכים / תיעוד מבחרי הוועד שסיימו את תפקידם
 +
# קביעת גזבר לעמותה (רצוי חבר וועד, אך אין חובה)
 +
# קביעת אחראי חברים
 +
# קביעת אחראי לאתר האינטרנט של העמותה
 +
# עדכון הכתובת הרשומה של העמותה, אם צריך
  
===בדיקת נכסים וירטואלים===
+
רשימת תיוג לבירוקרטיה של החלפת ועד וועדת ביקורת
מי אחראי, האם נעשות עבודות שדרוג וגיבוי.
+
# פרטיכל אסיפה כללית חתום על ידי שני חברי ועד
* אתר המקור
+
# פרטיכל אסיפה כללית מאושר ע"י עו"ד העמותה
* ויקי המקור
+
# פרטיכל אסיפה כללית אצל רשם העמותות (אלו מסמכים בדיוק להגיש לרשם העמותות?)
* רשימות תפוצה
+
# החלטת ועד העמותה על בעלי זכות חתימה
** http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo
+
# אישור עו"ד להחלטה על בעלי זכות חתימה?
* אתר אוגוסט פינגווין
+
# העברת זכויות חתימה בבנק
* דומיינים
+
# עדכון רשימת הדיוור [email protected]hamakor.org.il
** http://hamakor.org.il
+
# עדכון רשימת הדיוור [email protected].org.il
** http://iglu.org.il
 
** http://linux.org.il
 
** http://foss.org.il
 
  
==1 בפברואר==
+
רשימת תיוג לבירוקרטיה של אסיפה כללית
* [[מדריך לארגון אוגוסט פינגווין|תחילת ארגון כנס אוגוסט פינגווין]]
+
# העלאת דו"ח כספי, דו"ח מילולי ודו"ח ביקורת לויקי
 +
# כמה זמן מראש להודיע?
 +
# שמירת חדר לאסיפה (שם איש קשר במכללת שנקר?)
  
==1 יוני==
+
== פעילות שוטפת ==
* הגשת דו"חות כספיים
+
* פרסום החלטות בעמוד [[ועד המקור/החלטות|החלטות הועד]] וב[http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions רשימת התפוצה  הכללית].
 +
* עדכון חברים לגבי דמי חבר שנתיים
  
==אוגוסט==
+
== סיום תפקיד ==
===השבוע הראשון של אוגוסט===
+
 
* [[אוגוסט פינגווין]]
+
= ועדת הביקורת =
 +
== כניסה לתפקיד ==
 +
# שינוי החברים ברשימת התפוצה של ועדת הביקורת (comptrollers AT hamakor.org.il)
 +
# מעבר על הדוח הכספי והדוח המילולי של השנה הקודמת לרבות הערות של הועדה.
 +
# העברת רשימת נושאים פתוחים / נושאים בבירור.
 +
 
 +
== פעילות שוטפת ==
 +
* קיום אישור ניהול ספרים מרואה החשבון
 +
* קיום אישור ניהול תקין מרשם העמותות (ניתן לבדוק באתר רשם העמותות [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamAmutot/AmutotViewApp.htm])
 +
 
 +
== סיום תפקיד ==
  
==נובמבר==
+
= גזבר =
===השבוע הראשון של נובמבר===
+
== כניסה לתפקיד ==
* אסיפה כללית
+
* בירור מצב קופה קטנה, והעברתה לגזבר החדש.
  
=כספים=
+
== פעילות שוטפת ==
==דגשים של רשם העמותות לצורך ניהול תקין==
 
 
* הסכום בעו"ש צריך להיות נמוך מהמחזור.
 
* הסכום בעו"ש צריך להיות נמוך מהמחזור.
 
* על הקופה הקטנה להכיל מאות שקלים בודדות. [עד 500 ש"ח זה סביר - [[משתמש:Eyalev|אייל]] 16:11, 14 בספטמבר 2009 (UTC)]
 
* על הקופה הקטנה להכיל מאות שקלים בודדות. [עד 500 ש"ח זה סביר - [[משתמש:Eyalev|אייל]] 16:11, 14 בספטמבר 2009 (UTC)]
 +
 +
== סיום תפקיד ==
 +
# העברת קובץ Gnucash מעודכן ליום סיום התפקיד.
 +
 +
= משימות קבועות =
 +
== ינואר ==
 +
* '''גזבר''' - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 +
* '''גזבר''' - הוצאת דוח יתרות סוף שנה בחשבון הבנק עבור השנה הקודמת. האישור מיעד כאסמכתא לדוח השנתי.
 +
* '''ועד''' - בדיקה מי אחראי על הנכסים של העמותה (פירוט בעמודים [[עמותת המקור/נכסים|נכסים]] ו[http://www.hamakor.org.il/resources/ משאבים]).
 +
* '''ועד''' - פתיחת עמוד לשנה הנוכחית ב[[דו"ח פעילות|דו"ח הפעילות]] של העמותה.
 +
 +
== פברואר ==
 +
* '''ועד''' - תשלום אגרת רשם העמותות (הצהרת פטור אם אפשרי)
 +
 +
== מרץ ==
 +
* '''גזבר''' - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 +
 +
== אפריל ==
 +
* '''ועד''' - תכנון אוגוסט פינגווין (מסגרת תקציב לכנס, אופי הכנס, חלוקת עבודה ובחירת אחראי לכנס). פרטים נוספים בעמוד [[מדריך לארגון אוגוסט פינגווין]].
 +
* '''ועד''' - החלטה על קיום / אי קיום פרס המקור והקטגוריות בו. יש לבחור את וועדת הפרס בהתאם ל[[פרס המקור/תקנון|תקנון פרס המקור]].
 +
 +
== מאי ==
 +
* '''אחראי אוגוסט פינגווין''' - הכרזה על הכנס
 +
* '''ועד''' - הכרזה על פרס המקור וועדת הפרס.
 +
* '''ועד''' - הכרזה על אסיפה כללית לאישור הדוח השנתי (כספי ומילולי)
 +
* '''גזבר''' - הכנת דוח כספי לשנה הקודמת
 +
* '''ועד''' - הכנת דוח מילולי לשנת המס הקודמת
 +
 +
== יוני ==
 +
* '''גזבר''' - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 +
* '''ועד''' - כינוס [[עמותת המקור/אסיפה כללית|האספה הכללית]] ופרסום פרוטוקולים (דגש על אישור ה[[עמותת המקור/דו"ח כספי|דו"ח כספי]] ו[[עמותת המקור/דו"ח מילוי|הדו"ח המילולי]] עבור רשום העמותות)
 +
* '''ועד''' - הוצאת התראות לחידוש חברות
 +
 +
== אוגוסט ==
 +
* [[אוגוסט פינגווין]]
 +
* '''גזבר''' - הוצאת דרישות תשלום לנותני החסות (אלה שעובדים על שוטף+)
 +
 +
== ספטמבר ==
 +
* '''גזבר''' - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 +
 +
== אוקטובר ==
 +
* '''גזבר''' - בקרה על תשלום דמי החסות של אוגוסט פינגווין והפקדתם בחשבון הבנק.
 +
 +
== נובמבר ==
 +
 +
* '''ועד''' - הודעה על כינוס האספה הכללית לבחירת ועד חדש (לא חובה)
 +
== דצמבר ==
 +
* '''גזבר''' - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 +
* '''ועד''' - כינוס האסיפה הכללית לבחירת ועד חדש (לא חובה)
 +
* '''ועד''' - הוצאת סיכום של [[דו"ח פעילות|דו"ח הפעילות]]
 +
 +
[[קטגוריה:עמותת המקור]]

גרסה אחרונה מ־21:28, 31 בדצמבר 2016

חוברת הדרכה לניהול עמותת המקור.

החוברת בבניה ועדיין אינה בעלת מעמד מחייב.

ועד המקור

כניסה לתפקיד

עם בחירה של ועד חדש / שינוי באנשי הועד יש לדאוג לשינויים הבאים:

 1. העברת מידע מהועד הקודם
  1. נושאים פתוחים שיש לעמותה
  2. רשימת בעלי תפקידים / אחראיים / נציגים של העמותה ופרטי הקשר איתם
  3. פירוט נכסי העמותה ופרטי גישה אליהם (חשבון בנק, תיבת דואר, שרת, סיסמאות וכו')
 2. שינוי החברים ברשימת התפוצה של הועד (board AT hamakor.org.il)
 3. עדכון מורשי חתימה של העמותה
  1. הוצאת החלטת וועד (עם פרוטוקול מודפס וחתום) על שינוי מורשה החתימה של העמותה באופן כללי ובבנק באופן ספציפי
  2. הוצאת מכתב מורשי חתימה חדש באמצעות עו"ד העמותה
  3. עדכון פרטי מורשי החתימה בחשבון הבנק בשיתוף הוועד הקודם (בתור מורשי החתימה הקודמים)
 4. העברת מסמכים / תיעוד מבחרי הוועד שסיימו את תפקידם
 5. קביעת גזבר לעמותה (רצוי חבר וועד, אך אין חובה)
 6. קביעת אחראי חברים
 7. קביעת אחראי לאתר האינטרנט של העמותה
 8. עדכון הכתובת הרשומה של העמותה, אם צריך

רשימת תיוג לבירוקרטיה של החלפת ועד וועדת ביקורת

 1. פרטיכל אסיפה כללית חתום על ידי שני חברי ועד
 2. פרטיכל אסיפה כללית מאושר ע"י עו"ד העמותה
 3. פרטיכל אסיפה כללית אצל רשם העמותות (אלו מסמכים בדיוק להגיש לרשם העמותות?)
 4. החלטת ועד העמותה על בעלי זכות חתימה
 5. אישור עו"ד להחלטה על בעלי זכות חתימה?
 6. העברת זכויות חתימה בבנק
 7. עדכון רשימת הדיוור [email protected]
 8. עדכון רשימת הדיוור [email protected]

רשימת תיוג לבירוקרטיה של אסיפה כללית

 1. העלאת דו"ח כספי, דו"ח מילולי ודו"ח ביקורת לויקי
 2. כמה זמן מראש להודיע?
 3. שמירת חדר לאסיפה (שם איש קשר במכללת שנקר?)

פעילות שוטפת

סיום תפקיד

ועדת הביקורת

כניסה לתפקיד

 1. שינוי החברים ברשימת התפוצה של ועדת הביקורת (comptrollers AT hamakor.org.il)
 2. מעבר על הדוח הכספי והדוח המילולי של השנה הקודמת לרבות הערות של הועדה.
 3. העברת רשימת נושאים פתוחים / נושאים בבירור.

פעילות שוטפת

 • קיום אישור ניהול ספרים מרואה החשבון
 • קיום אישור ניהול תקין מרשם העמותות (ניתן לבדוק באתר רשם העמותות [1])

סיום תפקיד

גזבר

כניסה לתפקיד

 • בירור מצב קופה קטנה, והעברתה לגזבר החדש.

פעילות שוטפת

 • הסכום בעו"ש צריך להיות נמוך מהמחזור.
 • על הקופה הקטנה להכיל מאות שקלים בודדות. [עד 500 ש"ח זה סביר - אייל 16:11, 14 בספטמבר 2009 (UTC)]

סיום תפקיד

 1. העברת קובץ Gnucash מעודכן ליום סיום התפקיד.

משימות קבועות

ינואר

 • גזבר - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 • גזבר - הוצאת דוח יתרות סוף שנה בחשבון הבנק עבור השנה הקודמת. האישור מיעד כאסמכתא לדוח השנתי.
 • ועד - בדיקה מי אחראי על הנכסים של העמותה (פירוט בעמודים נכסים ומשאבים).
 • ועד - פתיחת עמוד לשנה הנוכחית בדו"ח הפעילות של העמותה.

פברואר

 • ועד - תשלום אגרת רשם העמותות (הצהרת פטור אם אפשרי)

מרץ

 • גזבר - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)

אפריל

 • ועד - תכנון אוגוסט פינגווין (מסגרת תקציב לכנס, אופי הכנס, חלוקת עבודה ובחירת אחראי לכנס). פרטים נוספים בעמוד מדריך לארגון אוגוסט פינגווין.
 • ועד - החלטה על קיום / אי קיום פרס המקור והקטגוריות בו. יש לבחור את וועדת הפרס בהתאם לתקנון פרס המקור.

מאי

 • אחראי אוגוסט פינגווין - הכרזה על הכנס
 • ועד - הכרזה על פרס המקור וועדת הפרס.
 • ועד - הכרזה על אסיפה כללית לאישור הדוח השנתי (כספי ומילולי)
 • גזבר - הכנת דוח כספי לשנה הקודמת
 • ועד - הכנת דוח מילולי לשנת המס הקודמת

יוני

 • גזבר - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 • ועד - כינוס האספה הכללית ופרסום פרוטוקולים (דגש על אישור הדו"ח כספי והדו"ח המילולי עבור רשום העמותות)
 • ועד - הוצאת התראות לחידוש חברות

אוגוסט

ספטמבר

 • גזבר - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)

אוקטובר

 • גזבר - בקרה על תשלום דמי החסות של אוגוסט פינגווין והפקדתם בחשבון הבנק.

נובמבר

 • ועד - הודעה על כינוס האספה הכללית לבחירת ועד חדש (לא חובה)

דצמבר

 • גזבר - הוצאת תדפיס תנועות בחשבון (3 חודשים אחרונים)
 • ועד - כינוס האסיפה הכללית לבחירת ועד חדש (לא חובה)
 • ועד - הוצאת סיכום של דו"ח הפעילות