עברית באופן אופיס

מתוך ויקי עמותת המקור

דף זה מיועד לתיעוד נושאים הקשורים לעברית באופן אופיס.

פורום

רשימת תפוצה

תוספים

 • שינוי ברירת המחדל של סגנונות העיצוב מימין לשמאל[1].
 • סרגל ניקוד לאופן אופיס[2].
 • בודק איות לשפה העברית[3] (מבוסס על רשימת מילים של hspell).

תרגום

באגים

באגים פתוחים

 • 26009 ב-Calc כל הגליונות צריכים להיות RTL כאשר מוגדרת תמיכה בעברית.
 • 37449 בקשה להוספת אפשרות לקביעת ברירת מחדל עבור כיווניות של תאים ב-Calc.
 • 37905 שילוב של טקסט עברי ואנגלי ב-Calc לא מוצג נכון.
 • 38998 ב-Calc אין כיווניות בכותרות עליונות ותחתיות (header/footer)
 • 49886 העתקת טקסט בתוך כתבן שוברת את ההצגה שלו (אולי מקרה יחודי)
 • 51772 מרכאות שוברים את המילה עבור בודק האיות.
 • 58395 מספור באותיות עבריות/ערביות נאבד בשמירת המסמך.
 • 65501 שבירת שורה לא תקינה בטקסט משמאל לימין בפסקה מימין לשמאל.
 • 72028 יישור תאים ב-Calc לימין כאשר הממשק הוא מימין לשמאל
 • 72804 בחוצץ גבולות טבלה הגבולות הפוכים עבור טבלאות RTL.
 • 79434 מטה באג לנושא תמיכה ב-BIDI, עזר לקדם RTL בגרסה 3.1.
 • 80209 תצוגה מקדימה לפני הדפסה במצב RTL צריכה להציג את הדפים מימין לשמאל.
 • 84795 העתקת טקסט עם קישור ב-Impress מוצג כג'יבריש.
 • 84877 בעיה עם עברית באובייקט Writer במצגת.
 • 88925 בממשק עברי, החצים עבור קידום/הורדה בדרגה הפוכים ומטעים.
 • 89286 Kerning שבור בפונטים עבריים.
 • 95665 ייבוא לא תקין של תיבות טקסט בפורמט RTF
 • 95668 סוגריים הפוכות בפורמט RTF
 • 98958 חסרה הצגת סימני כיווניות כאשר מוצגים תווים לא להדפסה (nonprinting chars)
 • 99382 בעיות כיווניות בפתקים (notes).
 • 99414 סוגריים עבריים נראים הפוך בזמן הצגת מצגות (תקין בזמן עריכה). משפיע על חלונות בלבד.
 • 99446 לא ניתן לסובב טקסט עברי ב-90 מעלות.
 • 100737 מספרים בעלי סימן (- בד"כ) מופיעים לא תקין ב-Calc עם ממשק מימין לשמאל.
 • 101627 (בעיה נקודתית) עברית לא מופיעה אחרי מעבד עמוד.
 • 102002 עריכת טקסט בייבוא PDF גורמת להגדלת חלון לכיוון ההופכי (ימין במקום שמאל).
 • 102052 רשימת הפונקציות ב-Calc בממשק עברי צריכות להיות מיושרות לשמאל ולא לימין.
 • 104515 בממשק מימין לשמאל, הזזת אובייקט מוטמע שמאלה מזיזה אותו ימינה.
 • 104845 צורות במיקום אבסולוטי במסמכי DOC בעברית לא מיובאים באופן תקין.
 • 105623 סוגריים לא מטופלים נכון עבור עברית בתוך משפט אנגלי.
 • 105270 Writer שומר כיווניות של פסקאות ימין לשמאל לא לפי התקן/מפרט.
 • 107936 כיווניות שורת הנוסחאות ב-Calc היא LTR גם עבור תאים שהם RTL
 • 107939 ב-Calc תאים מימין לשמאל ללא כיווניות מוגדרת צריכים להיות מיושרים לימין.
 • 112292 פתיחת מצגות כאשר ברירת המחדל היא הצגה מימין לשמאל, פתיחת מצגות משמאל לימין מציגה אותן מימין לשמאל.
 • 113365 ייבוא PDF ל-Draw מציג עברית הפוכה.
 • 113449 ספירת מילים בעברית סופרת גם סימני ניקוד. יתכן שזהו חלק באג כללי יותר בשפות לטיניות[4].
 • 113708 בעיה בשדרוג מגרסה עברית 3.1 לגרסה בינלאומית 3.2.1

בעבודה לגרסה 3.4

 • 99796 מילים עם גרשיים בתוכן צריכות להחשב בתור מילה אחת עבור בדיקת איות.
  • אמור לפתור גם את 25832.
 • 103402 יש להתעלם מסימני ניקוד עבור בדיקת איות בעברית.

יסגרו בגרסה 3.3

 • 87970 תווים לא קריאים בלשוניות (נסגר ב-DEV300_m75).
 • 90800 עברית מופיע הפוך בייבוא PDF (נסגר ב-DEV300m83).
  • יתכן ויפתור גם את 105980.
 • 16242 בעריכת סגנון פסקה מימין לשמאל, אין הצגה מקדימה של הפונט בעברית/ערבית (יש סיכוי שידחה ל-3.4).

נסגרו בגרסה 3.2

 • 4756 הרחבת אפשרויות קיצורים (שימוש ב-ALT) - מאפשר שימשו בקיצורים גם כאשר השנה אינה עברית. (נסגר ב-DEV300m48).
 • 101373 תרגום לעברית עבור גרסה 3.0 (זאת לא טעות, התרגום של 3.0 נכנס לגרסה 3.2).
 • 105490 רשימת מילים חדשה לבודק האיות שפותרת בעיית איטיות/קפיאה בזמן טעינת רשימת המילים.

נסגרו בגרסה 3.1.1

 • 103357 טבלאות בכווניות ימין לשמאל מיובאות ביישור לא נכון.

נסגרו בגרסה 3.1

 • 14365 תמיכה בטקסט מימין לשמאל בגרפים.
 • 16295 כיווניות נאבדת כאשר מייצאים מצגת ל-HTML (נסגר ב-OOO310_m2).
 • 28656 ייבוא טבלה ממורכזת מפורט DOC מזיזה אותה לצד שמאל
 • 30631 פקדים (control) אינם תומכים בכיווניות מימין לשמאל (נסגר בOOO300_m38).
 • 77853 טורים הפוכים כאשר מדביקים קובץ Calc ב-Writer
 • 85033 הזחנה ברשימות ללא מספור נאבד עם שמירה לפורמט DOC.
 • 89825 מספרים אחרי טקסט מימין לשמאל צריכים להחשב כ-CTL ולא אנגלית
 • 91970 תרשים RTL: ערכי מקרא צריכים להיות מימין.
 • 95350 תיקון הצגת הטקסט של גדול הבטלה באפשרות של טבלה.
 • 96215 תרשים RTL: תפריט תלוי הקשר קופץ בצד הלא נכון
 • 97023 שמירה לפורמט DOC ויבוא מחדש גורמת להזזת מספור רשימות לשוליים

נסגרו בגרסה 3.0

 • 73707 תצוגה מוקדמת של טבלאות מעוצבות לא תקינה ב-RTL

לא יתוקנו

 • 15969 ב-Calc שורת הנוסחאות תמיד משמאל לימין, קשה לערוך טקסט מעורב.
 • 112691 ייצוא לפורמט PPT מציג עברית הפוכה ב-Power Point 2003 (מדובר בבאג של Power Point ולא של אופן אופיס).

מעקב אחרי מדווחים

 • hennerdrewes
 • kaplan
 • yba
 • ayaniger
 • dotancohen
 • shai2platonix
 • sforbes