מידע פתוח/פרויקטים חוץ-ממשלתיים

מתוך ויקי עמותת המקור

עולמיים

ישראל

בריטניה

שקיפות התקשורת והשירות לאזרח, אתרים מבית "החברה שלי":

  • "הם עובדים בשבילך" - מעקב אחרי פניות לרשויות ולנציגים - לא בדיוק מידע ממשלתי, אבל תורם לדמוקרטיה פתוחה, ציונים מחולקים לרשויות ונציגים שעונים לענין ותוך זמן סביר - וציונים נמוכים למי שלא.
  • תקנו לי את הרחוב - מעקב עצמאי אחרי תיקונים או מפגעים סביבתיים באחריות מועצות מקומיות, המשקף היכן מטופלים הדיווחים מהר ובאיזו יעילות.
  • פרויקטים נוספים

ארה"ב

רוסיה

אתרים נוספים

בלוגים