הבדלים בין גרסאות בדף "מידע פתוח"

מתוך ויקי עמותת המקור
(←‏פרויקטים המשתמשים במידע פתוח: פרויקטים מעניינים בארה"ב שלא הוכללו.)
מ (מפרק את העמוד, הוא ארוך מדי.)
שורה 1: שורה 1:
 
דוקטרינת ה'''מידע הפתוח''' גורסת כי על נתונים מסויימים להיות זמינים לכולם וחופשיים מהגבלות של פטנטים, זכויות יוצרים ודרכי שליטה אחרות. '''מידע פתוח''' הוא המידע או הנתונים אשר משוחררים או מפורסמים בדרך זו.
 
דוקטרינת ה'''מידע הפתוח''' גורסת כי על נתונים מסויימים להיות זמינים לכולם וחופשיים מהגבלות של פטנטים, זכויות יוצרים ודרכי שליטה אחרות. '''מידע פתוח''' הוא המידע או הנתונים אשר משוחררים או מפורסמים בדרך זו.
  
בוויקיפדיה האנגלית: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
+
=רקע רעיוני=
 
+
ראו: [[מידע פתוח/הגדרות]]
עקרונות ל[http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples מידע ממשלתי פתוח] לפי טים אוריילי וקארל מלמוד. תרגום בהמשך
 
 
 
ההגדרה הנפוצה ל[http://www.opendefinition.org/okd ידע פתוח] לפי לארי לסיג ומחזיקי דעות דומות. מתורגמת בהמשך.
 
 
 
פירוש ישיר של המילה Data לעברית הוא 'נתונים' אך נראה שמבחינת נוחות שימוש ומספר האזכורים ברשת נהוג להשתמש ב- 'מידע'.
 
 
 
בעת האחרונה מספר מדינות יצרו תשתית לפרסום מידע ממשלתי באופן חופשי ונגיש. ננסה לסקור את הפעילות בתחום.
 
 
 
==עקרונות מידע ונתונים ממשלתי פתוחים==
 
([http://wiki.opengovdata.org/index.php?title=OpenDataPrinciples מקור])
 
 
 
(בתהליכי תרגום)
 
 
 
מידע ונתונים ממשלתיים יחשבו לפתוחים אם הם מונגשים לקהל בצורה שתואמת את העקרונות שלהלן:
 
 
 
1. '''שלמות'''<BR>
 
כל הנתונים הציבוריים יהיו נגישים. נתונים ציבוריים הם נתונים שאינם תחת מגבלות מקובלות של פרטיות, בטחון או מידור.
 
 
 
2. '''גולמיות'''<BR>
 
נתונים כפי שנאספו לראשונה, ברמת הפירוט המקסימלית האפשרית, לא בצורה סכומה (אגרגטיבית) או ששונתה.
 
 
 
3. '''תכיפות'''<BR>
 
הנתונים ישוחררו בתכיפות האפשרית כדי לשמר את ערכם של הנתונים.
 
 
 
4. נגישות<BR>
 
הנתונים יהיו נגישים לטווח הרחב ביותר של משתמשים לטווח השימושים הרחב ביותר.
 
 
 
5. '''זמינות למיכון'''<BR>
 
הנתונים יהיו מובנים בצורה סבירה כדי להרשות אוטומציה של העיבוד.
 
 
 
6. '''אי-אפליה'''<BR>
 
הנתונים יהיו זמינים לכולם, ללא צורך בהרשמה.
 
 
 
7. '''אי-קנייניות'''<BR>
 
הנתונים יהיו נגישים בתצורה שעליה אין לאף גוף שליטה בלעדית.
 
 
 
8. '''חופש מרשיונות'''<BR>
 
הנתונים לא יהיו כפופים להגנת יוצרים, פטנטים, סימנים רשומים או פיקוח על סודות מסחריים. הגבלות סבירות על פרטיות, בטחון ומידור יכולות להיות קבילות.
 
 
 
9. '''עמידה בתנאים צריכה לעמוד לביקורת'''<BR>
 
* יש לציין איש קשר הממונה לענות לפניות הציבור המנסה להשתמש בנתונים.
 
* אנשי הקשר חייבים להגיב על תלונות בדבר עבירות על העקרונות לעיל.
 
* בית משפט חוקתי או מנהלתי יקבל לתחום שיפוטו את הביקורת על תפקוד הרשות המפרסמת את המידע ועל ביצועיה בהתאמה לעקרונות.
 
 
 
==הגדרת ידע פתוח==
 
([http://www.opendefinition.org/okd מקור])
 
 
 
'''טרמינולוגיה'''<BR>
 
המונח ידע פתוח מתכוון לדברים הבאים:
 
 
 
* תוכן כגון ספרים, מוסיקה, סרטים.
 
* נתונים, בין שהם מדעיים, היסטוריים, גאוגראפיים או אחרים.
 
* מידע ממשלתי או מנהלתי אחר
 
 
 
המונח "יצירה" ישמש לציון פריט הידע הנדון.
 
 
 
המונח "אוסף" יכול לשמש לציון אסופה של יצירות. כמובן שהאוסף עצמו יכול להחשב ליצירה כשלעצמו.
 
 
 
המונח "רשיון" מתייחס להגדרה החוקית לתנאי הגישה ליצירה. במקום שבו לא נקבע רשיון, יש לפרש את הדבר כמתייחס למצב המחדל המשפטי שתחתיו נגישה היצירה.
 
 
 
'''ההגדרה'''<BR>
 
יצירה הינה פתוחה אם צורת הנגשתה ממלאת את התנאים הבאים:
 
 
 
1. גישה<BR>
 
היצירה תהה זמינה בשלמותה תמורת לא יותר מאשר מחיר השכפול, כאשר ההעדפה היא הורדה דרך האינטרנט ללא חיוב כספי. היצירה צריכה גם להיות זמינה בתצורה נוחה וניתנת לשינוי.
 
 
 
2. הפצה חוזרת<BR>
 
הרשיון לא יגביל כל צד מלמכור או לחלק לאחרים את היצירה, לבדה או כחלק מאוסף של יצירות ממקורות שונים. הרשיון לא ידרוש תמלוגים או תשלום אחר כתוצאה ממכירה או הפצה נוספת שכזו.
 
 
 
3. שימוש חוזר<BR>
 
חייב הרשיון להרשות שינויים ויצירות נגזרות, וחייב להרשות שיופצו תחת הרשיון המקורי. הרשיון יכול להשית חובה כלשהיא על ייחוס ונאמנות: ראה סעיף 5 (ייחוס) וסעיף 6 (נאמנות למקור) להלן.
 
 
 
4. העדר הגבלות טכנולוגיות:<BR>
 
חייבת היצירה להיות מוגשת בתצורה שאינה יוצרת מכשולים טכנולוגיים לביצוע הפעולות לעיל. הדבר ניתן לביצוע ע"י פרסום היצירה בפורמט מידע פתוח, כלומר כזה שמפרטיו ציבוריים וזמינים באופן חופשי, ואינו משית הגבלות כלכליות או אחרות על השימוש בו.
 
 
 
5. ייחוס:<BR>
 
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצה ושימוש מחדש של היצירה, שישמר הייחוס ליוצרי היצירה והתורמים לה. באם התנאי הזה הוצב, אל לו להיות מכביד או כובל. למשל אם הייחוס נדרש, פשוט תצורף רשימת הייחוסים ליצירה.
 
 
 
6. נאמנות למקור:<BR>
 
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצת היצירה בצורה שמשנה את המקור, שהתוצר יופץ תחת שם אחר או במספר גרסא שונה מהיצירה המקורית.
 
 
 
7. אי אפליה נגד קבוצה או פרטים:<BR>
 
הרשיון לא יפלה נגד אדם או קבוצה כלשהם.
 
 
 
8. אי אפליה נגד תחומי פעילות:<BR>
 
הרשיון לא יגביל אף אדם משימוש ביצירה לתחום פעילות מסוים. למשל, הרשיון לא יגביל על שימוש עסקי ביצירה, או משימוש צבאי.
 
 
 
9. רשיון הפצה אחיד:<BR>
 
הזכויות החבורות ליצירה יהיו תקפות לכל מי שהיצירה מופצת לידיו, ללא צורך בעמידה בתנאי רשיון נוספים מטעם אותו הצד.
 
 
 
10. לא יהיה הרשיון מכליל לאוסף:<BR>
 
הזכויות החבורות ליצירה לא יהיו תלויות בכך שהיצירה תישמר כחלק מאוסף מסוים. אם היצירה נלקחה מתוך אוסף והיא בשימוש או מופצת תחת תנאי הרשיון של היצירה עצמה. לכל הצדדים להם הופצה היצירה יעמדו אותן הזכויות שעומדות ביחס לאוסף המקורי.
 
 
 
11. הרשיון לא יגביל הפצה של יצירות אחרות:<BR>
 
הרשיון לא ישית הגבלות על יצירות אחרות המופצות בצמוד ליצירה שתחתיו. למשל, אסור לרשיון לדרוש כי כל שאר היצירות המופצות באותו המדיום יהיו פתוחות.
 
  
 
==מוטיבציה==
 
==מוטיבציה==
שורה 105: שורה 10:
 
יש אפשרות לכתוביות באנגלית למי שמתקשה עם המבטא.
 
יש אפשרות לכתוביות באנגלית למי שמתקשה עם המבטא.
  
==ארה"ב==
 
===אתר מרכזי===
 
* http://data.gov
 
 
ולאיזון: [http://www.information-age.com/channels/information-management/news/1263943/government-proposes-open-data-principles.thtml מאמר בקורת]
 
 
====עמוד ראשי====
 
* אפליקציות http://www.data.gov/developers/showcase
 
** דוגמאות לאפילקציות שעושות שימוש בנתונים החופשיים
 
* קהילה http://www.data.gov/community
 
** מפה אינטרקטיבית עם קישורים לאתרים דומים בעולם
 
* ווב סמנטי http://www.data.gov/semantic/index
 
** הסברים על טכנלוגית ווב סמנטי, RDF, ווב 3.0
 
 
===נתונים===
 
* http://www.data.gov/catalog/raw
 
====פורמטים====
 
עיקריים:
 
* XML
 
* CSV/TXT
 
* KML/KMZ
 
* Shapefile
 
* RDF
 
נוספים:
 
* XLS
 
* PDF
 
 
===בלוג===
 
* לא פעיל http://www.data.gov/blog
 
 
==האומות המאוחדות==
 
* דו"ח שנתי לגבי E-Government
 
http://unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx
 
 
Digital Governance in Municipalities Worldwide *
 
http://unpan.org/Library/MajorPublications/DigitalGovernanceinMunicipalitiesWorldwide/tabid/804/language/en-US/Default.aspx
 
 
Knowledge Base of Innovative E-Government Practices *
 
http://unpan.org/Library/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.aspx
 
 
==-==
 
 
===אתרי מידע - מדינות וערים===
 
* קליפורניה http://www.ca.gov/data/default.html
 
** סן פרנסיסקו http://www.datasf.org
 
* יוטה http://www.utah.gov/data
 
* צפון דקוטה http://www.nd.gov/gis
 
===אתרי מידע - ערים===
 
* פורטלנד http://civicapps.org/datasets
 
 
==בריטניה==
 
===אתר מרכזי===
 
http://www.data.gov.uk
 
 
====עמוד ראשי====
 
* עדכונים
 
* 'מה אנחנו עושים'
 
* חיפוש מידע
 
* אפליקציות אחרונות
 
* רעיונות אחרונים
 
* בלוג
 
 
====תשתית אתר====
 
* [http://drupal.org Drupal]
 
** http://buytaert.net/data-gov-uk-using-drupal
 
** http://willy.boerland.com/myblog/data_gov_uk_running_drupal
 
* מערכת http://www.ckan.net לארכוב המידע
 
** התייחסות: http://www.okfn.org/projects
 
 
===נתונים===
 
* http://data.gov.uk/data
 
 
===ויקי===
 
* http://data.gov.uk/wiki/Main_Page
 
 
===ועדה מייעצת===
 
http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/statements/transparency.aspx
 
 
כוללת את:
 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee Tim Berners-Lee] - ממציא ה- World Wide Web
 
 
===עקרונות שקיפות המידע===
 
* http://data.gov.uk/blog/new-public-sector-transparency-board-and-public-data-transparency-principles
 
** מסמך לא סופי.
 
===אקטואליה===
 
* 20-01-2010 [http://www.readwriteweb.com/archives/uk_launches_open_data_site_puts_datagov_to_shame.php UK Launches Open Data Site; Puts Data.gov to Shame] - י (Read Write Web)
 
 
==אוסטרליה==
 
===אתר מרכזי===
 
* http://data.australia.gov.au
 
 
==ניו זילנד==
 
===אתר מרכזי===
 
* http://www.data.govt.nz
 
 
==קנדה==
 
===אתר מרכזי===
 
לא קיים.
 
 
* אתר שהוקם על ידי אזרחים וקורא לממשלת קנדה להקים אתר מידע מרכזי: http://www.datadotgc.ca
 
 
===אתרים משניים===
 
* http://openparliament.ca
 
* http://data.edmonton.ca
 
* http://www.mississauga.ca/data
 
* http://www.nanaimo.ca/datafeeds
 
* http://www.ottawa.ca/online_services/opendata/index_en.html
 
* http://www.toronto.ca/open
 
* http://data.vancouver.ca
 
 
===פעילות אזרחית===
 
* קריאה לעיריית לונדון, מחוז אונטריו להקמת אתר מידע פתוח:
 
** אתר איטרנט http://www.opendatalondon.ca
 
** קבוצת פייסבוק http://www.facebook.com/pages/Open-Data-London/104126652973467?v=info
 
 
==נורבגיה==
 
===אתר מרכזי===
 
* http://data.norge.no
 
 
==אסטוניה==
 
===אתר מרכזי===
 
* http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/statfile1.asp
 
 
==אקטואליה==
 
* 07-01-2010 [http://developmentseed.org/blog/2010/jul/01/opening-data-international-public-health-center-health-market-innovations Opening Up Data on International Public Health: Center for Health Market Innovations] י (developmentseed)
 
* 30-06-2010 [http://radar.oreilly.com/2010/06/data-is-not-binary.html Data is not binary] י (O'Reilly)
 
** Data needs to be computable
 
** We must build tools that enable credible engagement
 
** Open data isn't just about re-broadcasting data, but combining it, re-using it and building upon it. It's about creating new uses, creating new markets and building credibility into the data as it flows.
 
* 28-06-2010 [http://poynder.blogspot.com/2010/06/free-our-data-for-democracy-sake.html Free our data: For democracy's sake] י (Richard Poynder)
 
* 16-03-2010 [http://blogs.worldbank.org/dmblog/open-vs-public-data-the-big-difference 'Open' Vs. 'Public' Data -- The Big Difference] (הבנק העולמי)
 
** "The major difference between open and public data is [that with open data] you have the ability to re-use it.  '''Data in document format is effectively useless'''.  By making [data] open...people can analyze, compare, and benchmark it, and find patterns that you did not realize."
 
* 11-03-2010 [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/mar/11/data-election-conservatives-coins 2010: the first data election] י (The Guardian)
 
* 04-06-2010 [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/04/coins-release-government-data Is the release of Coins the end of the data war?] י (The Guardian)
 
* 20-01-2010 [http://www.readwriteweb.com/archives/uk_launches_open_data_site_puts_datagov_to_shame.php UK Launches Open Data Site; Puts Data.gov to Shame] י (Read Write Web)
 
* 09-03-2006 [http://www.guardian.co.uk/technology/2006/mar/09/education.epublic Give us back our crown jewels] י (The Guardian)
 
 
==פרויקטים המשתמשים במידע פתוח==
 
===ישראל===
 
* [http://www.oknesset.org כנסת פתוחה]
 
* [http://ourbudget.org.il/ תקציבולטור] - השתמש עד לאחרונה במידע סגור, אבל [http://ourbudget.org.il/%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%95%d7%9f/ לאחרונה פסק שופט] כי על העיריה לעמוד בתנאי [http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm חוק חופש המידע.]
 
 
===בריטניה===
 
* http://www.wheredoesmymoneygo.org
 
  
===ארה"ב===
+
=אתרי מידע ממשלתיים=
* [http://sunlightfoundation.com/ קרן אור השמש] - [http://sunlightlabs.com/ מעבדת התוכנה]
+
ראו [[מידע פתוח/אתרי מידע ממשלתיים]]
** [http://publicequalsonline.com/ ממשל פתוח בזמן אמת]
 
** [http://elenasinbox.com/ תיבת הדואל של אלנה קייגן], השופטת החדשה בבית המשפט הגבוה של ארה"ב.
 
** http://www.transparencydata.com/ - ריבוז מידע מקומי ופדרלי על תרומות לקמפיינים פוליטיים מאז ראשית שנות ה-90.
 
** http://www.realtimecongress.org/ - מידע מיידי ושוטף מהקונגרס לאייפון.
 
** http://www.opencongress.org/ - ריכוז וסינתזה של מידע מהקונגרס ופרשנויות עיתונים ובלוגרים על המידע, מתחבר לרשתות חברתיות וכלי השתתפות ציבורית.
 
** http://www.foreignlobbying.org/ - מעקב אחרי לוביסטים המייצגים גופים חוץ-אמריקניים.
 
** http://www.transparencycorps.org/ - גדודי מתנדבים יכולים לקחת על עצמם משימות שלא ניתנות למיכון אוטומטי ודורשות בינה אנושית לביצוע.
 
** http://www.politicalpartytime.org/ - מסיבות גיוס תרומות של הבחירות לקונגרס.
 
** http://www.louisdb.org/ - ספרית נתונים מאוחדת להשקפת הממשל הפדרלי ע"ש לואיס ברנדייס.
 
** [http://sunlightlabs.com/projects/ פרויקטים נוספים בקנה]
 
  
* http://www.opensecrets.org/ - מידע על זרימת הכסף בפוליטיקה האמריקנית
 
* http://www.littlesis.org/ - מעקב אחרי הקשרים של פוליטיקאים עם לוביסטים, בנקאים, בעלי עסקים והארגונים שלהם.
 
* http://www.followthemoney.org/ - ארגון ארצי העוקב אחרי זרימת הכסף בבחירות המקומיות במדינות ארה"ב השונות.
 
* http://metavid.org/wiki/ - ארכיון וידאו ושידורים חיים של מערכת החקיקה הפדרלית.
 
* http://www.maplight.org/ - ניתוח הקשר בין קבוצות לוביסטים, כסף והצעות חוק בפרלמנט של קליפורניה.
 
* http://www.fedspending.org/ - מאחד רישומי תקציבים והוצאות מכמה מקורות לכלי עיון מרכזי על הוצאות הממשל הפדרלי.
 
* http://www.govtrack.us/ - מעקב אחרי תהליך החקיקה הפדרלי.
 
* http://www.opencrs.com/ - הנגשת דוח"ות רשות המחקר של הקונגרס לציבור.
 
* http://www.taxpayer.net/ - מעקב בזמן אמיתי אחרי הוצאות "תקציבים מיוחדים".
 
  
==אתרים נוספים==
 
* http://www.showusabetterway.co.uk
 
** תחרות לאזרחי בריטניה בה הרעיונות הטובים ביותר לשימוש במידע יקבלו תקציב למימושם.
 
* [http://www.okfn.org The Open Knowledge Foundation]
 
* http://www.opendefinition.org
 
* http://opengovernment.labs.oreilly.com
 
  
===בלוגים===
+
=פרויקטים המשתמשים במידע פתוח=
* http://stop.zona-m.net
+
ראו [[מידע פתוח/פרויקטים חוץ-ממשלתיים]]
* http://poynder.blogspot.com
 
* http://www.freeourdata.org.uk/blog
 

גרסה מ־18:40, 7 ביולי 2010

דוקטרינת המידע הפתוח גורסת כי על נתונים מסויימים להיות זמינים לכולם וחופשיים מהגבלות של פטנטים, זכויות יוצרים ודרכי שליטה אחרות. מידע פתוח הוא המידע או הנתונים אשר משוחררים או מפורסמים בדרך זו.

רקע רעיוני

ראו: מידע פתוח/הגדרות

מוטיבציה

הרצאות מעוררות השראה של טים ברנרס-לי:

יש אפשרות לכתוביות באנגלית למי שמתקשה עם המבטא.


אתרי מידע ממשלתיים

ראו מידע פתוח/אתרי מידע ממשלתיים


פרויקטים המשתמשים במידע פתוח

ראו מידע פתוח/פרויקטים חוץ-ממשלתיים