מחקרים ועבודות אקדמיות

מתוך ויקי עמותת המקור

עבודות אקדמאיות

במסגרת תואר שני

  • האם תנועת ה"קוד הפתוח" מציעה חלופה ראויה למשטר הקנייני הקיים בתחום התוכנה - דלית קן-דרור, אוניברסיטת חיפה.

במסגרת תואר ראשון

שונות