מדיניות פורמט קבצים לבקשות פטנטים

מתוך ויקי עמותת המקור

הקדמה

בתאריך 29.8.2010 פרסמה רשות הפטנטים הודעה בעניין בקשות לפטנט הכוללות מעל 200 עמודים. סעיף 1 של ההודעה מתייחס לפורמט הקבצים בו יש להגיש את הבקשות, ופורמט הקנייני של תוכנה Microsoft Word מוזכר במפורש. תגובות להודעה זו יש להגיש עד ליום 13.09.2010.

1. בקשות כאמור תוגשנה בפורמט הבא:
  א. הבקשה תהיה מחולקת לשלושה קבצים כדלקמן: קובץ תיאור, קובץ תביעות, 
   וקובץ שרטוטים (במידה וישנם);
  ב. הקבצים המרכיבים את הבקשה יוגשו הן בקובץ מסוג WORD (לקריאה בלבד)
   והן בקובץ מסוג PDF;
  ג. במועד ההגשה יכונו הקבצים "תיאור", "תביעות" ו"שרטוטים";
  ד. המבקש לתקן פירוט לפי סעיף 22 לחוק יגיש את הגרסה המלאה של הבקשה 
   הכוללת את התיקונים המבוקשים. הגירסה תוגש הן בקובץ WORD (לקריאה 
   בלבד) והן בקובץ מסוג PDF . סימון התיקונים יעשה באמצעות "עקוב אחר 
   שינויים" בקובץ ה-WORD בלבד. בהגשת גרסאות חדשות בעקבות תיקונים 
   בהתאם לסעיף 22 שם הקבצים יכלול את מספר הבקשה, לדוגמא 
   "תיאור123456", "תביעות123456"

המכתב

בהמשך העמוד ניתן למצוא טיוטא של נייר העמדה של העמותה כנגד שימוש בפורמט קבצים שאינו חופשי במסגרת חוקי המדינה ותקנותיה.


לכבוד:

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אגודת ספורט הפועל 1 הגן הטכנולוגי, בניין 5 ירושלים 96951

טיוטא

נקודות למסמך

 • אין כזה דבר פורמט word מאחר והמימוש של מיקרוסופט מכתיב את "התקן".
  • פורמט WORD אינו מוגדר היטב. כל גירסא של Word עלולה לפענח קצת אחרת את המסמך, ואז עלולים להיות שינויים במשמעות המובנת מהטקסט.
  • פורמט Word משתנה באופן תדיר ולא קיימת תמיכה לאחור. מסמכים שנכתבו בתוכנה וורד 6 אינם ניתנים לפתיחה בגרסאות עדכניות של וורד. הדבר יכול להוביל לבעיה בעיבוד המידע אצל הרשם בעתיד. זאת גם החשיבות של תקן פתוח.
  • פורמט OOXML של מיקרוסופט אינו נתמך במלואו אפילו ע"י Word 2007 ו-2010, והחברה מקווה לשינוי בתקן כדי להיות "תואמת" אליו[1][2][3]. מיקרוסופט טוענת שאופיס 15 אולי יתמוך בתקן (שהתקבל בשנת 2008!)[4].
 • צריך לדרוש פורמט יציב כמו RTF או SGML/HTML/XHTML/LaTeX (או ODF, אם יש כבר מספיק תמיכה בו במעבדי תמלילים נפוצים).
  • מאחר ופורמט ODF הוא תקן פתוח, יש לו מימוש גם לאופיס של מיקרוסופט[5] ולמספר רב של מעבדי תמלילים[6]. יש לתת לאזרח בחירה מקסימלית ולא לנעול אותו לתוכנה ספציפית.
  • תקן OpenDocument אומץ ע"י מספר רב של מדינות[7]. דוגמה נוספת[8]

מידע נוסף בערך OpenDocument בויקיפדיה.

 • משרדי עורכי דין רבים בעולם משתמשים/השתמשו ב-WordPerfect. כנראה שלא בישראל. בקשות לפטנטים שכתובות באנגלית ומוגשות ע"י גורמים מחוץ לישראל? האם יש ל-WordPerfect יתרונות לעומת Word בשימוש ע"י עורכי דין/עורכי פטנטים?
 • למעקב אחר שינויים
  • רצוי פורמט טקסטואלי (SGML/HTML/XHTML/LaTeX).
 • מעבר לעמדתה העקרונית של העמותה כי "פורמט Word" לא צריך להיות קביל, העמותה מתנגדת חריפות להתניית קבלת שירותים מהמדינה בשימוש בתוכנה ספציפית, ובפרט קניינית. גם אם מסכים הרשם לקבל את תוצריה של תוכנה מסויימת שאינם עומדים בתקנים (העדפה שאיננו מבינים), אנו עומדים על כך כי יתקבלו המסמכים התקניים המופקים ע"י תוכנות עיבוד־תמלילים מתחרות.
  • בנקודה שלעיל יש קצת אפקט של דיאלוג־עם־עצמנו; כדי להבהיר את האפשרויות והנקודות, כדאי לקרוא למשרד הרשם לדבר איתנו על הדרישות שגרמו להם להכניס את "פורמט Word" כדי שנוכל לדון ברצינות על האפשרויות האחרות.
 • נקודה נוספת.

ראו גם נקודות המופיעות בדף השיחה של ערך זה.