Open-Knesset/רעיונות והצעות/תיוג לפי תוכן

מתוך ויקי עמותת המקור
< Open-Knesset‏ | רעיונות והצעות
גרסה מ־15:49, 29 באוגוסט 2009 מאת Kaneti (שיחה | תרומות)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

מצורף ברמת הקונספט, נדרש DATA על מילות מפתח בחוקים או על תוכן החוק - שכרגע אין ב DB.

מה זה נותן?

אפשר לצמצם את מספר התיוגים הנדרש להצעות חוק על ידי שימוש בקיבוץ של המידע הקיים ב DB בהקשרים אחרים

אלגוריתם כללי

איך לממש?

 1. הגדרת ביטוי המהווה נושא לגביו נדרשת גיבוש דעה ("שכר מינימום")
 2. שליפת רשימת החוקים בהם מופיע הביטוי בחיפוש טקסטואלי
 3. הגדרת הקבוצות 1B ו- 1A עבור שתי קבוצות המצביעים לחוק ספציפי (בעד ונגד בהתאמה, בלי הגבלת הכלליות). ביצוע עבור כל הקבוצות ברשימה (עד nA ו- nB)
  1. לא לשכוח: יש 4 קבוצות מצביעים: בעד, נגד, נמנע, לא-נוכח. - (ראה בדף השיחה)
 4. מציאת תאימות בין קבוצות ה- n השונות ומציאת התאמות חלקיות על פי מספר חברי כנסת משותפים בין הקבוצות
 5. נקבל אוסף ההצבעות (1A, 2B, 3B, 4A כדוגמא) שייקרא להלן X. קבוצת קבוצות אלו (X והמשלים שלה שייקרא להלן Y) מייצגת עמדה מסויימת כלפי הנושא
 6. הגדרת הקבוצה X כתומכת בעמדה מסויימת כלפי הביטוי, בעוד הקבוצה Y כמתנגדת לעמדה זו
 7. הצפת אנשי מפתח מכל קבוצה (על פי מספר ההצבעות בהן נכח / מספר ההצבעות ה"מעניינות" בהן נכח / הצבעות בניגוד למשמעת סיעתית וכו')
 8. בממשק המשתמש
  1. השלם את המשפט: "שלי יחימוביץ' בעד _______ שכר המינימום"
  2. "מישהו כבר אמר ששלי יחימוביץ' היא בעד הורדת שכר המינימום. היא הצביעה בעד החוק המצורף, זה מסתדר לך?"

תיוג אנשי המפתח משליך ישירות על תיוג החוקים להצבעות - מצמצם משמעותית את מספר התיוגים הנדרש. התהליך יתן תיוג מהיר של אוסף חוקים העוסקים בנושא אחד במהירות

תובנות

ייתכן ונדרש לנושאים מורכבים חלוקה של X לתת קבוצות בהתאם לדפוס ההצבעה. ייתכן ונדרש מקדם alpha לכל הצבעה / beta מצביע על מנת לשנות משקל כל הצבעה באופן גורף לחישובים עתידיים (על פי נושאי משמעת סיעתית וכו')

מה צריך לעשות לפני?

 • להוסיף ל DB את המידע הטקסטואלי על אופן החוק (יכול להיות פשוט להוסיף את הטקסט מהתוצאה הראשונה בגוגל של הכותרת זה מספיק טוב?)
 • להוסיף שדה לכל "הצעת חוק" שערכו כרגע 1 שבעתיד יכיל את "חשיבות ההצבעה"
 •  להוסיף שדה לכל "הצבעה" (הקיצור בין ח"כ להצעת חוק) שערכו כרגע 1 ובעתיד ימכיל את משקל ההצבעה הזו (עד כמה היא נראית חשובה למבציע? משמעת סיעתית וכו')

עובד, ועכשיו מה?

כן, זה עובד, לפחות בצורה ראשונית:

 • מקבל רשימת חוקים מסוננת (על פי מילות מפתח נגיד) ומנסה לקבץ את חברי הכנסת על פי החוקים האלה.
 • התוצאה - מסדר אותם על ציר בהתאם ליחסם כלפי חוקים אלה.
 • לוקח את הערך של כל ח"כ וממין את החוקים לפי ההצבעה של הח"כים אליהם, קובע את משקל החוק לפי ההצבעות.
 • עושה את זה באיטרציות עד שמתכנס

תוצאות לדוגמא:

 • כאשר מתחילים עם כל החוקים שמכילים את המילה "שומרון" מקבלים על ציר אחד שבקצה אחד שלו ההצבעה על ההתנתקות ובקצה שני שלו הקמת מרכז למורשת גוש קטיף
  • אגב, הח"כים יוצאים ממויינים על ציק בין רובי ריבלין לרן כהן...
 • כאשר מתחילים עם כל החוקים שמופיעה בהם המילה "נשים" הוא מציע לך גם חוק עבודת בני זוג, כי אנשים הצביעו לפי אותה התבנית
 • עבור חוקים המכילים "אזרחות" - בצד אחד הצעה כי על איך מבטלים אזרחות, בצד שני צמצום התנאים להתאזרחות עבור אנשים ששירתו בצבא...

אה, ואל תסקלו אותי, אבל זה ב C#... Kaneti 13:49, 29 באוגוסט 2009 (UTC)