Open-Knesset/ועדת שרים לענייני חקיקה

מתוך ויקי עמותת המקור

דף זה מיועד לרכז מידע על הצעות חוק הנוגעות לועדת שרים לענייני חקיקה בדגש על פרסום פרוטוקולים ופרטי הצבעות באופן שקוף.

קיים מאמץ לבקש את התייחסותיהם של חברי הכנסת ולעורר דיון ציבורי בנושא זה.

הצעות חוק בנושא:

לפי ההצעות לעיל מסתמן כי חברי הכנסת הבאים תומכים בשקיפות ועדת השרים לענייני חקיקה:

ממפלגת ישראל ביתנו

ממפלגת ש"ס

ממפלגת חד"ש