Open-Knesset

מתוך ויקי עמותת המקור

על הפרויקט

מטרת הפרוייקט הינה להקים אתר מרכזי, שיציג מידע עדכני, ברור ופשוט על פעילות הח"כים, הסיעות והקואליציה בכנסת ישראל בנוגע לחוקים המועברים בה.

האזרח הפשוט מעוניין לקבל מידע וביקורת בצורה פשוטה, מהירה ונוחה על המתרחש בכנסת. המצב הנוכחי הוא שהידע הנ"ל אכן קיים, אך מפוזר ברחבי הרשת - אתרים ממשלתיים, מסחריים ופרטיים, ללא שום גוף שמרכז אותם. משתמש המעוניין לבחון אם הסיעה והח"כים להם הצביע אכן מקיימים את הבטחתם, נאלץ להשקיע מאמץ רב במציאה והצלבת מידע שכזה.

ברחבי העולם המערבי קיימים אתרים ממשלתיים המספקים שירות דומה, אך בישראל טרם הוצאה תכנית דומה אל הפועל. פרוייקט שקיפות הכנסת בא לפתור בעיה זו.

זהו פרוייקט פתוח, חינמי וללא מטרות רווח, וכל המעוניין להצטרף ולתרום מוזמן לעשות כן.

 • נא לפתוח תתי דפים באופן הבא: Open-Knesset/משהו

למאפיינים / מעלי הצעות וצריך לאפיין

אבני דרך לפיתוח

פרק זה מכיל מידע אודות הלו"ז לפיתוח.

אבן דרך א'

תאריך יעד

עד הפגישה הבאה, בעוד כחודש - אמצע ספטמבר 2009.

דפים אישיים

לכל ח"כ, סיעה וחוק יהיו "דפים אישיים", כמו בפייסבוק, המספקים מידע בסיסי עליהם, ומשם ניתן יהיה לקשר את הח"כ\סיעה\חוק לנתונים אחרים.

לדוגמא: בדף אישי של ח"כ \ סיעה ניתן יהיה לראות את פעילותו בנוגע לחוק מסויים.

להלן המידע שישמר לגבי כל אחד מהקבוצות הנ"ל:

ח"כ
 1. שם מלא
 2. סיעה המשתייך אליה - קישור לסיעה
 3. "סטטוס" לגבי כל החוקים - קישור לחוקים - יכול להיות אחד מארבעה מצבים לכל חוק: בעד, נגד, נמנע, לא-נוכח.
סיעה
 1. שנת הקמה
 2. חברי הסיעה - קישור לח"כים
חוק
 1. תאריך הצעת החוק
 2. תקציר על החוק
 3. קישור (לינק) לפירוט ארוך - כרגע הכוונה להפניה למסמך PDF חיצוני או משהו דומה, שתוכנו לא נכתב על-ידינו.
 4. פופולריות החוק - קישור לח"כים תחילה (ורק תחילה) יקבע ע"פ כמות הנוכחים בהצבעה - משמע, ח"כים שהסטטוס שלהם לגבי החוק הוא בעד\נגד\נמנע בלבד - ללא "לא-נוכח". בעתיד נוסיף קטלוג מדויק יותר לקביעת פופולריות.
פרטים נוספים
 • אני (אורי) מציע (רק מציע!) לשמור מידע החל מתחילת המושב הנוכחי בלבד (4 חודשים אחורה בערך) ולא יותר. זאת על-מנת לחסוך בעומס נתונים שיכול לעכב את הפיתוח. זהו כמובן זמני בלבד.
 • הצעה נוספת - חוקים רק מקריאה שלישית, מאותה סיבה. שוב - זה רק לזמן קצר.
 • הוספת אזור באתר להסבר על חוקי הצבעה. אני מניח שהכוונה להכנסתו כתוכן לוויקי. מה שגם אומר שצריך לעשות פה סדר.

אבן דרך ב'

תאריך יעד

כמו אבן דרך א', עד הפגישה הבאה, בעוד כחודש - אמצע ספטמבר 2009.

קטגוריות
 1. הוספת קטגוריות לחוקים. אני (אורי) מציע שכרגע עדיף להצמד ל-10\15 קטגוריות מקסימום, עד כמה שזה קשה. נושאים יחסית כללים כגון: בטחון, רווחה וכו'.
ססטיסטיקות

הוספת סטטיסטיקות כלהלן:

 1. התפלגות הצבעה לחוק מסויים לפי סיעה, או לכל הקואליציה: הכוונה להראות משהו בסגנון עוגת-חלוקה לארבעה חלקים - כמה אחוז מהח"כים החברים בסיעה הצביעו בעד\נגד\נמנעו\לא-נכחו לגבי חוק מסויים.
 2. נוכחות במליאה לפי סיעה או כל הקואליציה.
 3. כמות הצבעות בכנסת של ח"כ \ סיעה.
 4. כמות הצעות חוק שהוגשו ע"י ח"כ \ סיעה.

חתכים שכדאי להיות מסוגלים לעשות

 • מדד משמעת סיעתית לח"כ
 • מדד משמעת ממשלתית לח"כ
 • הצגת הצעות חוק מעניינות בלבד

אפיונים בקטנה של DATA MINING

למפתחים

מקורות מידע אודות הפרויקט

 • ויקי עם החומר הטכני נמצא ב-GitHub.
 • ערוץ IRC בשם open-knesset# ברשת freenode (אפשר לגשת וובית באתר הזה) - מוזמנים לבוא לשאול שאלות.
 • רשימת התפוצה וה-Google Group של הפרויקט: [email protected]