Moodle

מתוך ויקי עמותת המקור
הלוגו של Moodle

Moodle (ראשי תיבות של Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, כלומר סביבת לימוד מודולרית, דינמית ומונחית עצמים) היא תוכנה חופשית שמשמשת כמערכת מבוססת ווב ללמידה משולבת מחשב. המערכת כתובה בשפת PHP ונמצאת כיום בשימוש מוסדות לימוד רבים, בהם רוב האוניברסיטאות בארץ.

המערכת מאפשרת למורים לספק חומר לתלמידים בקורסים, לדון עימם בנושאי הקורס בפורומים, להגיש עבודות בית, ועוד.

מתוך ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית (עם שינויים קלים)

דף זה נועד לרכז מידע רלוונטי למשתמשי moodle בישראל.

סרטוני הדרכה