שחר שמש

מתוך ויקי עמותת המקור

אתר בית: http://blog.shemesh.biz/

תחומי פעילות:

  * פעיל וחבר בצוות ההקמה של עמותת המקור. חבר ועד בשלוש כהונות שונות. ארגון כנסי אוגוסט פינגווין בשלוש השנים האחרונות.
  * השתתפות במועדוני הלינוקס (נתתי הרצאות בחייפוקס, תתלוקס, הרצלינוקס והמועדון הירושלמי).
  * ניהול וכתיבת פרוייקטי תוכנה חופשית, והשתתפות בפרוייקטים שמנוהלים ע"י אחרים. בכלל זה, תרומה ליצירת תמיכה עברית בפרוייקטים.


ניהול פרוייקטי תוכנה חופשית:

  * rsyncrypto - http://rsyncrypto.lingnu.com - זכה בפרס Trophies du libre לשנת 2007.
  * fakeroot-ng - http://sf.net/projects/fakerootng
  * PgOleDb - http://pgfoundry.org/projects/oledb/
  * privbind - https://sourceforge.net/projects/privbind/ - מאפשר הרצת תוכנה בהרשאות נמוכות, אבל שמתחברת לפורט נמוך מ-1024. בשיתוף עם עמוס שפירא ונדב הראל.
  * sshpass - https://sourceforge.net/projects/sshpass/ - מאפשר ביצוע הזדהות לא אינטראקטיבית דרך ssh
  * NetChar - https://sourceforge.net/projects/nch/ - ציוד בדיקה כללי לפרוטוקולי רשת.
  * temprules - https://sourceforge.net/projects/temprules/ - מאפשר הוספת חוקים ל-iptables שפגים אוטומטית אחרי זמן קצוב.

עוד מספר פרוייקטים קטנים, אולם ללא פעילות משמעותית, כמו http://sf.net/projects/dfa

תרומה לפרוייקטים:

  * cube - http://tesseract.sourceforge.net/ - קוביה הונגרית ארבע מימדית. הפרוייקט בוצע ע"י מיכאל ברנד. עיקר תרומתי באריזתו ובהרמת האתר לפרוייקט
  * Wine - http://winehq.org - עיקר תרומתי בתמיכה בעברית, אולם ביצעתי גם עבודות באיזורים אחרים של הקוד

מועמד לפרס המקור 2009