רעינות לקידום הקוד הפתוח ברמה עסקית

מתוך ויקי עמותת המקור

קידום הקוד הפתוח הינו השקעה ישירה בקהילה הישראית ותרומה רבה למוניטין של האירגון.

שיחרור טכנולוגיות

שיחרור של קוד מקור הוא ליבת הפעולה של תנועות הקוד החופשי.

מועדון עיסקי

הקמת מועדון עיסקי שיפעל למדעות לקשר שבין קוד פתוח ותוכנה חופשית לבין תרומה לקהילה.

התאמה לשוק המקומי

הטמעה של טכנולוגיות חופשיות לאירגון ושיחרור תרגומים.

תרומת משאבים

בקהילה פועלים מספר אתרים המהווים את הבסיס הטכנולוגי. חלקם ישמחו לעזרה בעלויות רוחב הפס והחומרה.

קיימים מספר מועדונים ברחבי הארץ. המועדונים מקיימים מפגשים טוכנולגיים. הקמת מועדון שכזה יכולה להיות חלק ממערך ההדרכה של החברה לצרכיה הפנימיים (מעבר למפגש המבורך עם אנשים טכנולוגיים מהקהילה).

כנסים

פעם בשנה נערך כנס אוגוסט פינגויין הכנס מתבסס גם על חסויות, ונשמח לקבל חסויות נוספות.

פרויקטים

הקמת שרתי משחקים למשחקי רשת חופשיים. הקמת שרתי voip.