קואליציה לקידום ממשל פתוח

מתוך ויקי עמותת המקור

הקואליציה לקידום ממשל פתוח מורכבת מארגונים המקדמים פתיחות ושקיפות אצל רשויות הממשל השונות. פתיחות זו כוללת שחרור מידע לרשות הציבור, סטנדרניזציה של מידע ושקיפות.

הקואליציה בתחילת דרכה. ארגונים אשר הביעו התעניינות:

עשייה

הקואליציה בשלבי התגבשות ומאתרת ארגונים נוספים אשר יצטרפו לקידום מטרותיה.

יצירת קשר

רעיונות והצעות אפשר להפנות לאייל לוין, או לרשום בדף השיחה בעמוד זה.

ראו גם