מענה ליוזמת ממשל פתוח/השוואה עולמית

מתוך ויקי עמותת המקור
< מענה ליוזמת ממשל פתוח
גרסה מ־00:42, 5 בדצמבר 2010 מאת Eyalev (שיחה | תרומות) (דף חדש: ‏ה' אלול, תש"ע ‏15 אוגוסט, 2010 '''Data.gov: השוואה עולמית''' נכתב ע"י: דורון אופק, ניר הירשמן ומורד שטרן. ==תקצי…)
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

‏ה' אלול, תש"ע

‏15 אוגוסט, 2010

Data.gov: השוואה עולמית

נכתב ע"י: דורון אופק, ניר הירשמן ומורד שטרן.

תקציר מנהלים

מסמך זה בא לסקור תופעה אשר מתקיימת בתקופה האחרונה במספר מדינות בעולם. המידע אשר נאגר ע"י ממשלות שונות, לאורך שנים, הופך להיות נגיש וזמין, ולמעשה נפתח ע"י אותן ממשלות לציבור באותן מדינות.

גישה זו, של פתיחת המידע לציבור צברה תאוצה עם החלת הצו הנשיאותי לחופש המידע בארה"ב בו הונחו זרועותיו השונות של הממשל האמריקני לפעול לשקיפות, הקובעת עקרונות של דיווחיות ואחריותיות לזרועות הממשל, שיתוף ציבור, הקובע את שיתוף פרטים וארגונים שונים בהליך קבלת ההחלטות, ושיתוף פעולה ממשלתי, הקובע פעילות אקטיבית לטובת שיתוף פעולה הדוק וטוב יותר בין זרועות הממשל השונות, לטובת האזרחים.

הצו קובע שורת עקרונות בהם פירסום המידע הממשלתי ברשת האינטרנט, בצורה פתוחה וניתנת לעיבודים, שיפור איכות המידע הממשלתי, ופיתוח שיטות חדשות לקשר עם הציבור תוך שימוש ביכולות הטכנולוגיות המתפתחות.

בנושא חשיפת המידע, ניתן לראות מדיניות אשר אפשר לחלק אותה לאקטיבית ופאסיבית. לעיתים, ממשל נוקט במדיניות מכוונת אשר מטרתה היא יצירה של חשיפת מידע, אולם הוא משאיר בידי הציבור את היכולת והיוזמה להשתמש במידע זה, לעומת זרועות אשר עוסקות באופן אקטיבי בסיוע לפיתוח אפליקציות בידי הציבור ולקהיליות מפתחי קוד פתוח.

על פי המסמך ניתן להבחין בכמה נקודות בולטות

האתר המוביל, הן בתחום הביסוס האידיאולוגי והן בתחום הכלים והמאגרים הינו Data.gov האמריקאי שלאחריו האתר הבריטי. יש לציין כי מרבית האתרים מצויים בשלבים התחלתיים כאשר האתר הותיק ביותר מציג מידע שעלה לראשונה ב- 2008 (אוסטרליה).

מרבית האתרים שנסקרו משתדלים לנקוט בגישה חדשנית ולעודד דיון והצעות של הגולשים בתחומי מאגרי המידע, הצעת מאגרי מידע, ביקורת על המאגרים, תיוג מאגרים, אפליקציות שונות לשימוש במידע ועוד אתרים שונים אף מציעים לגולשים עזרה בפיתוח רעיונות שונים לשימוש במידע..

עם זאת, ניתן לראות כי הממשלות השונות עוקפות את שאלת הבעלות והאחריות על המידע ע"י התחמקות טוטאלית מאחריות: בכל המדינות אין אחריות על המידע המושג ממש-אפים שונים. יתרה מכך, בבריטניה אין אפילו אחריות על טיב המידע המצוי בידי הרשויות. גישה זו פותרת את הממשלות מהצורך לטייב את המידע באופן אינסופי, דבר שהיה מסבך את הפרויקטים השונים ומונע מפארטו המידע הנכון להגיע לפארטו הציבור הזקוק לו. יש לציין כי האתר האמריקאי אף מחייב את האתרים השונים להשתמש בפסקה המסירה את האחריות על המידע המוצג מהממשל.

אתרים שונים עושים שימוש בגישות חדשניות לרישיונות שימוש במידע. ניתן לראות שימוש נרחב ברשיונות Creative Commons מסוג CC-by המאפשרים שיתוף של המידע ועיבודו עם ציון מקור המידע. עם זאת, מדינות כמו ניו זילנד מתחמקות מהכרעה חדה בנושא ומתירה לרשויות השונות להחליט על סוג רישיונות השימוש.

נושא ייחודי שיש לציינו בסיכום זה הינה הגישה הקנדית: מאגרי המידע נפתחים בקנדה לא ע"י הממשל הפדרלי אלא ע"י ערים גדולות. כמוכן נהוגה שיטה של הצגת הנתונים באופן אוטומטי על גבי מפות. יצויין כי גם האתר האמריקאי החל לתמוך לאחרונה בסוג כזה של הצגה מיידי.

מבוא

מסמך זה בא לסקור תופעה אשר מתקיימת בתקופה האחרונה במספר מדינות בעולם. המידע אשר נאגר ע"י ממשלות שונות, לאורך שנים, הופך להיות נגיש וזמין, ולמעשה נפתח ע"י אותן ממשלות לציבור באותן מדינות.

ניתן למנות מספר סיבות שבעטיין, הליך זה מתקיים:

 1. רצון להשיג שקיפות. בארה"ב כדוגמה, פרשיות שונות (כמו פרשת "אנרון" ) קיבעו בציבור הרחב את ההבנה שסגירות, יוצרת הסתרה, אשר מביאה בסופו של דבר לשחיתות. מנגנונים שונים הוקמו על מנת להילחם בתופעה, אולם בראש ובראשונה הבין הממשל הנוכחי, כי מעבר למנגנונים השונים, יש צורך לטפל גם בהרגשת הציבור ועל מנת ליצור מצב של שקיפות גבוהה יותר, מוביל היום הממשל בארה"ב מגמה של שקיפות אשר משפיעה למספר כיוונים, החל משימוש בתוכנה ותוכן חופשיים וכלה בפתיחת מידע ציבורי כללי להנגשתו לציבור.
 2. הסיבה השניה, שבגלל מהלך זה מתקיים, מניחה כי שליחי הציבור, נציגיו והמנגנונים הממשלתיים אשר נשענים על כספי הציבור, מחויבים לציבור הרחב, וככאלו, חובתם גם להנגיש ולהפוך לזמין את המידע.
 3. התעצמות גישת הממשל הפתוח: ממשל פתוח היא דוקטרינה ההולכת וצוברת תאוצה בעולם כולו. עם התפתחות מהפכת המידע והעלייה בנגישות למידע, באמצעות האינטרנט, עולות יותר ויותר דרישות לשיתוף הציבור במידע. יתרה מכך, ממשלות רבות בעולם המערבי מגיעות כיום למסקנה כי להבדיל מתקופות עבר, בהן צבר השלטון כוח ע"י שמירה על המידע, שיתוף המידע ומתן האפשרות לחלוקתו והצגתו בצורות שונות מעצים את האזרחים ומחזק את השלטון, תורם ללגיטימציה הציבורית של הממשל ומחזק את הדמוקרטיה.
גישת הממשל הפתוח צברה כוח רב עם החלת הצו הנשיאותי לחופש המידע בארה"ב בו הונחו זרועותיו השונות של הממשל האמריקני לפעול לשקיפות, הקובעת עקרונות של דיווחיות ואחריותיות לזרועות הממשל, שיתוף ציבור, הקובע את שיתוף פרטים וארגונים שונים בהליך קבלת ההחלטות, ושיתוף פעולה ממשלתי, הקובע פעילות אקטיבית לטובת שיתוף פעולה הדוק וטוב יותר בין זרועות הממשל השונות, לטובת האזרחים.
הצו קובע שורת עקרונות בהם פירסום המידע הממשלתי ברשת האינטרנט, בצורה פתוחה וניתנת לעיבודים, שיפור איכות המידע הממשלתי, ופיתוח שיטות חדשות לקשר עם הציבור תוך שימוש ביכולות הטכנולוגיות המתפתחות.

במדינות שונות, מגיעים למהלך זה בדרכים שונות, לעיתים ע"י מנגנון ממשלתי קיים ולעיתים על ידי מנגנון ממשלתי חדש. ההתפתחות המהירה וגילו הצעיר של התחום יוצרים מצב בו כל מדינה נמצאת בשלבים אחרים של מהלכי פתיחת מידע. באחת החלו בהליך של הנגשה ופתיחות של בית המחוקקים (קנדה), ואילו באחרות, כגון שוויץ, מקסיקו והודו, החלו בפתיחה של מידע גאוגרפי, כך שהמיפוי של המדינות השונות צריך לבחון גם את ההיבט של "מה הופכים לפתוח".

לעיתים קיימים בתוך מנגנון שלטוני גופים שונים אשר לכל אחד מהם מנגנוני קבלת החלטות שונים ולפיכך, הם בצורה עצמאית, מגיעים לאותה מטרה. בארה"ב החליט בית הנבחרים להנגיש ולהפוך לפתוח וזמין את המידע שלו ובכלל זה את המידע על הנבחרים, על התורמים להם, פרוטוקולים של דיונים וכיוצ"ב, ומאידך הבית הלבן החליט גם הוא להנגיש את המידע שלו ולהפוך אותו לפתוח. שני הגופים הללו אינם מתבססים על אותו תקן או על אותה מערכת קבלת החלטות ובכל זאת שני גופים אשר הגיעו בסופו של דבר לאותה מסקנה.

המסמך ינסה לאפיין, את המידע שמונגש השונות וייקח לדוגמה את המדינות המצויינות ככאלה הפותחות מידע ממשלתי לציבור באתר האמריקאי של Data.gov. עוד יעסוק המסמך ביוזמות קטנות יותר במדינות שונות בעולם.

מדיניות אקטיבית לעומת מדיניות פאסיבית

ניתן לראות במדינות שונות מדיניות אשר אפשר לחלק אותה לאקטיבית ופאסיבית. ההבדל בין שתי תצורות אלו הינו פשוט: לעיתים, ממשל (ולעיתים אף מנגנונים שונים בתוך אותו ממשל) נוקט במדיניות מכוונת אשר מטרתה היא יצירה של חשיפת מידע, אולם הם משאירים בידי הציבור או גורמים פרטיים את היכולת והיוזמה להשתמש במידע זה.

דוגמה לתצורה פאסיבית הינה הקונגרס האמריקאי והפרלמנט הקנדי, אשר מספקים את המידע שהם מייצרים פרוטוקולים, דוחות נוכחות ועוד, בתצורה של פורמטים פתוחים הניתנים למשיכה ע"י הציבור הרחב דרך האינטרנט.

הציבור הרחב יכול למשוך את המידע ולעבד אותו ובצורה כזו נבנים כלים אשר עוקבים מחד אחר "נתיב הכסף" , כלומר התורמים לסנאטור כזה או אחר ומאידך אחר ההצבעות של אותו נבחר, בעניניים אשר חשובים לתורמים שלהם. אילו המידע לא היה פתוח וזמין – לא היה ניתן לעשות זאת.

מן העבר השני, ניתן לראות את משרד ההגנה האמריקאי, אשר נוקט מדיניות אקטיבית יותר. המשרד מארגן ומממן כנס חד שנתי בשם oss-mil העוסק בהיבטים שונים של פתיחת מידע, שימוש במידע ושימוש בכלים טכנולוגיים פתוחים. בכנס קיימת מגמה של שיתוף מידע, ושיתוף בניסיון בין זרועות שונות של משרד ההגנה האמריקאי והתעשיות שסביבו (השבוע, אמורה לחזור לארץ משלחת ישראלית אשר הוזמנה לכנס זה).

יתרה מכך, משרד ההגנה האמריקאי, כחלק ממדיניות טכנולוגית, מסייע בעניין ולמעשה, כבר בשנת 2000 שיחרר לציבור הרחב כלים שהוא עצמו פיתח.

Data.gov - מדיניות פאסיבית עולמית במתן מידע

בסקירה העולמית שלפנינו בחרנו לבחון את מדיניות מתן המידע, סוגי הכלים וסוגי המידע השונים שמנפקים אתרי המידע הפתוח הפאסיביים, וזאת על מנת למקד את הדיון. בסקירה התבססנו על ההפניות מאתר Data.gov לשש מדינות שונות המאפשרות מתן מידע בפורמטים שונים.

ארה"ב

מדיניות מתן מידע:

 1. בטחון: למאגרי המידע הניתנים אסור להכיל נתונים בטחוניים, או נתונים המוגנים על פי חוק ועל הרשות הנותנת לוודא עמידה בתנאים.
 2. סטנדרטים: כל המידע הניתן חייב לעמוד בסטנדרטים של
  1. נגישות ועיבוד שנקבעו על ידי רשויות שונות: FIPS, NIST וכיוב'
  2. סטנדרטי פרטיות שנקבעו.
  3. סטנדרטי איכות Quality Act (P.L. 106-554)
 3. שימוש משני: ל data.gov אין ולא תהיה שום שליטה על השימוש הסופי במידע. יחד עם זאת, על הרשות הנותנת את המידע לשמור על עותק של המידע הניתן. מהרגע שהמידע הורד הממשל לא יכול לערוב לאיכות המידע או עדכניותו. יותר מזה, data.gov לא יהיה אחראי לשום חישוב הנובע מהמידע המוצב בו.
 4. כללי ציטוט: יש לרשום את תאריך המידע, מקורו ודיסקליימר שמסיר אחריות מהממשל על איכות המידע: "Data.gov and the Federal Government cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from Data.gov."
 5. השתתפות ציבורית: הצעות לקטגוריזציה מצד הציבור ישמשו לפיתוח מאגרי המידע וData.gov, באופן שיתופי.
 6. מדיניות אי שינוי: Data.gov לא משנה שום הוראות מכל סוג שהן. מטרת מדיניות המידע היא לשפר את ניהול המידע הפנימי של הממשל הפדרלי ואינה יוצרת שום זכות חדשה או משנה שום חובה חוקית או מנהלית.

סוגי המידע הניתנים:

ב- Data.gov יש כיום 272,677 דטה סטס שונים. ועל כן סוגי המידע מגוונים מדי כדי לנקוב בכל סוגיהם. עם זאת באתר נהוגה חלוקה בין מספר סוגי מידע הניתנים, ולהלן הצגתם:

 • מידע בלתי מעובד (Raw): קבצים קריאי מכונה e.g., XML, CSV, KMZ/KML, or shape file formats)) עם לינקים לקבצי מטה-דטה המגדירים אותם ומספקים קישורים למקורות המידע ולסוכנויות בעלות המידע.
 • קטלוג כלים: קטלוג של אפליקציות המאפשרות גישה למידע ממשלתי, הכוללות ישומונים לכריית מידע והוצאתו וכיוב'.
  • יישומונים: כלי וירטואלי חד פעמי המציג למשל חדשות, מזג אוויר, זמן, מילון, מחשבון, מפות ועוד.
  • ישומי כריית מידע: מאפשרות למשתמש לבנות דטה סטס משלו, המוצא מהדטה סטס הקיימים.
  • רסס: פורמט המאפשר דחיפת מידע למשתמש מסוגים שונים
 • מידע גיאוגרפי: קטלוג מידע אמין, מוסמך ופדרלי של מידע גיאוגרפי הכולל לינקים לדטה סטס ודפי מטה דטה בעלי מידע גיאוגרפי רב ערך

בריטניה

תנאי שימוש במידע:

תנאי השימוש באתר הם תחת הגדרה של: Creative Commons Attribution 3.0 , אין אחריות לנזק שנגרם עקב שימוש במידע, אין אחריות למידע עצמו, אין אחריות לכך שהמידע ימשיך להיות מסופק בעתיד. מותר להעתיק, להפיץ ולעבד את המידע, לשלב את המידע עם מידע אחר להציג את המידע בתוכנות, אפליקציות מוצרים אחרים.

חובה לתת קרדיט לספק המידע וחובה לוודא שהמשתמש במידע מציג אותו הלאה בצורה נכונה, אין לחקות ולבנות מוצר על בסיס המידע המתיימר להציג עצמו כממשלתי רישמי, אין לעשות שימוש פוליטי, לא חוקי או להשתמש בו באופן פוגעני, גזעני וכו'.

מנהלי האתר מאפשרים פידבק ומתן רעיונות לשיפור האתר והמידע הניתן במסגרתו.

שימוש באתר:

אין להירשם לשירות ביותר מחשבון אחד, יש להשתמש רק בשפה האנגלית לצורך הזנת נתונים, אין לקדם מוצר באמצעות הזנת מידע, יש לבקש את אישור ההורים במידה והמשתמש מתחת לגיל 16.

סוגי תוכן:

האתר מציג מנוע חיפוש למאגרי המידע, אפליקציות שנבנו ע"י האזרחים על בסיס המידע המסופק באתר וחלק להצעת רעיונות שונים ומתן עזרה במימושם.

סוגי מידע:

נכון ל 15.08.2010 יש 3,752 מאגרי מידע המתויגים בתגיות כגון: בריאות, ילדים, אנרגיה, יבוא, יצוא, סרטן, מחלות, בתי ספר, כבישים, עסקים, אלכוהול, קהילות, משטרה, פשע, אוכלוסיה, תאונות, מוות, תחבורה, תעסוקה, הכנסה.

התגיות המובילות (יש הכי הרבה מידע הקשור אליהן): בריאות, אוכלוסיה, ילדים, בתי ספר.

אוסטרליה:

מדיניות מתן מידע:

מדיניות מתן המידע מפורטת תחת תנאי השימוש של האתר וכוללת איסור על שימוש לא חוקי באתר, מפרטת כי השימוש לא מפחית מכל חובה חוקית, או מקבלת עצה מוסמכת בכל נושא.

אוסטרליה לא לוקחת שום אחריות על שימוש הקצה במידע, או על מידע אליו אתרי הממשלה נותנים לינקים. המידע ניתן תחת שורת רישיונות שימוש של Creative Commons.

אוסטרליה לא מבטיחה את בטיחות המידע ומתרה במשתמשים להגן על עצמם. המידע ניתן תחת הצהרת פרטיות כמפורט.

סוגי מידע:

בקטלוג נמצאים 75 דטה סטס המחולקים על פי הקטגוריות הבאות: עסקים, תקשורת, קהילה, תרבות, חינוך, חירום, תעסוקה, סביבה, אוצר, גיאוגרפיה, ממשל, בריאות, תעשיה, IT, חוק, מידות, תכנון, פוליטיקה, רכוש, נופש, בטיחות, מדעים, חברה, טכנולוגיה, תיירות ותחבורה.

קנדה:

בקנדה שבעה אתרים שונים הנותנים מידע באופן פתוח, מרביתם, פרט לאתר הפרלמנט, הינם אתרים מוניציפאליים, של הערים טורונטו, ונקובר, אדמונטון, מיסיגוסה, נאנאימו ואוטווה. האתרים השונים מתמקדים במתן מידע בקבצים קריאי מכונה, במגוון נושאים מוניצפליים שונים. הייחוד באתרים אלה הינו טבלה מסודרת של כלל הקטלוגים, המפרטת את סוגי הקבצים הניתנים. כמוכן, ישנה אפשרות מוטמעת באתר להצגת הנתונים על מפות בינג וגוגל.

ניו זילנד:

תנאי שימוש:

השימוש באתר הינו תחת רישיון CC-by. הדטה סטס מאוחסנים באתרי הרשויות השונות וניתנים תחת תנאי השימוש של הרשויות. כל החומרים שמועלים לאתר חופשיים לשימוש. האתר אינו אחראי לטיב המידע ולא לבעיות שיגרמו עקב שימוש במידע.

סוגי מידע:

האתר מכיל יותר מ- 320 דטה סטס בנושאים שונים על פי סוגי הקבצים והרשויות הנותנות את המידע. לניו זילנד חמישה אתרים נוספים הנותנים מידע פתוח.

נורווגיה:

נורווגיה מחזיקה בלוג הקשור בשחרור מידע לציבור. האתר מפעיל תחרות נושאת פרסים לשחרור מידע לציבור. אין, או לא נמצא, מבנה דטה סטס כמו בתרים האחרים.

אסטוניה:

אסטוניה מאפשרת מסירת מידע סטטיסטי בלבד. המידע הסטטיסטי ניתן באמצעות שם משתמש וסיסמה במגוון נושאים, באופן דומה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

תוצאות ההשוואה:

השוואה בינ"ל זו מתבססת בעיקרה על אתרים המקושרים לאתר האמריקאי של Data.gov. על פי ההשוואה ניתן להבחין בכמה נקודות בולטות:

האתר המוביל, הן בתחום הביסוס האידיאולוגי והן בתחום הכלים והמאגרים הינו Data.gov האמריקאי שלאחריו האתר הבריטי. יש לציין כי מרבית האתרים מצויים בשלבים התחלתיים כאשר האתר הותיק ביותר מציג מידע שעלה לראשונה ב- 2008 (אוסטרליה).

מרבית האתרים שנסקרו משתדלים לנקוט בגישה חדשנית ולעודד דיון והצעות של הגולשים בתחומי מאגרי המידע, הצעת מאגרי מידע, ביקורת על המאגרים, תיוג מאגרים, אפליקציות שונות לשימוש במידע ועוד אתרים שונים אף מציעים לגולשים עזרה בפיתוח רעיונות שונים לשימוש במידע..

עם זאת, ניתן לראות כי הממשלות השונות עוקפות את שאלת הבעלות על המידע ע"י התחמקות טוטאלית מאחריות: בכל המדינות אין אחריות על המידע המושג ממש-אפים שונים. יתרה מכך, בבריטניה אין אפילו אחריות על טיב המידע המצוי בידי הרשויות. גישה זו פותרת את הממשלות מהצורך לטייב את המידע באופן אינסופי, דבר שהיה מסבך את הפרויקטים השונים ומונע מפארטו המידע הנכון להגיע לפארטו הציבור הזקוק לו. יש לציין כי האתר האמריקאי אף מחייב את האתרים השונים להשתמש בפסקה המסירה את האחריות על המידע המוצג מהממשל.

אתרים שונים עושים שימוש בגישות חדשניות לרישיונות שימוש במידע. ניתן לראות שימוש נרחב ברשיונות Creative Commons מסוג CC-by המאפשרים שיתוף של המידע ועיבודו עם ציון מקור המידע. עם זאת, מדינות כמו ניו זילנד מתחמקות מהכרעה חדה בנושא ומתירה לרשויות השונות להחליט על סוג רישיונות השימוש.

נושא ייחודי שיש לציינו בסיכום זה הינה הגישה הקנדית: מאגרי המידע נפתחים בקנדה לא ע"י הממשל הפדרלי אלא ע"י ערים גדולות. כמוכן נהוגה שיטה של הצגת הנתונים באופן אוטומטי על גבי מפות. יצויין כי גם האתר האמריקאי החל לתמוך לאחרונה בסוג כזה של הצגה מיידי.5. נספחים:

נספח א': מתן מידע גיאוגרפי חופשי: דוגמאות

 1. אירגון הגג של תוכנות GIS קוד פתוח:

http://www.osgeo.org/

 1. פרויקט LandSAT הותיק במסגרת ה- USGS שמפיץ צילומי לוין ונתוני גובה מזה עשרות שנים:

http://www.usgs.gov/pubprod/aerial.html#satellite

 1. המדיניות של USGS להפצת מידע

http://www.usgs.gov/laws/policies_notices.html

 1. אתר של קנטון בשוויץ שמפיץ מידע גיאוגרפי לציבור (בגרמנית):

http://www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/sogis.html ודף ההורדות: http://www.so.ch/departemente/bau-und-justiz/sogis/sogis-daten/sogis-downloads.html

 1. אתר GIS של מחוז במקסיקו שמפיץ מידע גיאוגרפי (בספרדית):

http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/iit

 1. מדיניות הפרלמנט של הודו בענין גישה ציבורית למידע גיאוגרפי

http://dst.gov.in/whats_new/press_releases05/cabinet-approves.htm

 1. משרד "איכות הסביבה" הקנדית מפיצה מידע GIS באופן חופשי:

http://www.geogratis.gc.ca/geogratis/en/index.html

 1. אתר הממ"ג של אירגון המזון העולמי FAO של ה- UN

http://www.fao.org/geonetwork/ ואחד מהשימושים (שגם מאפשר להוריד שכבות מידע מרחבי): http://www.fao.org/landandwater/agll/agromaps/interactive/page.jspx

 1. אתר ה- GIS של מדינת Massachusetts

http://www.mass.gov/mgis/ והורדת מידע חופשי: http://www.mass.gov/mgis/laylist.htm נספח ב': מדיניות מתן מידע Data.gov


Data Policy Data Policy Statements 1. Public Information All datasets accessed through Data.gov are confined to public information and must not contain National Security information as defined by statute and/or Executive Order, or other information/data that is protected by other statute, practice, or legal precedent. The supplying Department/Agency is required to maintain currency with public disclosure requirements. 2. Security All information accessed through Data.gov is in compliance with the required confidentiality, integrity, and availability controls mandated by Federal Information Processing Standard (FIPS) 199 as promulgated by the National Institute of Standards and Technology (NIST) and the associated NIST publications supporting the Certification and Accreditation (C&A) process. Submitting Agencies are required to follow NIST guidelines and OMB guidance (including C&A requirements). 3. Privacy All information accessed through Data.gov must be in compliance with current privacy requirements including OMB guidance. In particular, Agencies are responsible for ensuring that the datasets accessed through Data.gov have any required Privacy Impact Assessments or System of Records Notices (SORN) easily available on their websites. 4. Data Quality and Retention All information accessed through Data.gov is subject to the Information Quality Act (P.L. 106-554). For all data accessed through Data.gov, each agency has confirmed that the data being provided through this site meets the agency's Information Quality Guidelines. 

As the authoritative source of the information, submitting Departments/Agencies retain version control of datasets accessed through Data.gov in compliance with record retention requirements outlined by the National Archives and Records Administration (NARA). 5. Secondary Use  Data accessed through Data.gov do not, and should not, include controls over its end use. However, as the data owner or authoritative source for the data, the submitting Department or Agency must retain version control of datasets accessed. Once the data have been downloaded from the agency's site, the government cannot vouch for their quality and timeliness. Furthermore, the US Government cannot vouch for any analyses conducted with data retrieved from Data.gov. 6. Citing Data The agency's preferred citation for each dataset is included in its metadata. Users should also cite the date that data were accessed or retrieved from Data.gov. Finally, users must clearly state that "Data.gov and the Federal Government cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from Data.gov." 7. Public Participation In support of the Transparency and Open Government Initiative, recommendations from individuals, groups and organizations regarding the presentation of data, data types, and metadata will contribute to the evolution of Data.gov. 8. Applicability of this Data Policy Nothing in this Data Policy alters, or impedes the ability to carry out, the authorities of the Federal Departments and Agencies to perform their responsibilities under law and consistent with applicable legal authorities, appropriations, and presidential guidance, nor does this Data Policy limit the protection afforded any information by other provisions of law. This Data Policy is intended only to improve the internal management of information controlled by the Executive Branch of the Federal Government and it is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity, by a party against the United States, its Departments, Agencies, or other entities, its officers, employees, or agents.