מידע פתוח

מתוך ויקי עמותת המקור

דוקטרינת המידע הפתוח גורסת כי על נתונים מסויימים להיות זמינים לכולם וחופשיים מהגבלות של פטנטים, זכויות יוצרים ודרכי שליטה אחרות. מידע פתוח הוא המידע או הנתונים אשר משוחררים או מפורסמים בדרך זו.

בוויקיפדיה האנגלית: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data

ההגדרה הנפוצה לידע פתוח לפי לארי לסיג ומחזיקי דעות דומות: http://www.opendefinition.org/okd מתורגמת בהמשך.

פירוש ישיר של המילה Data לעברית הוא 'נתונים' אך נראה שמבחינת נוחות שימוש ומספר האזכורים ברשת נהוג להשתמש ב- 'מידע'.

בעת האחרונה מספר מדינות יצרו תשתית לפרסום מידע ממשלתי באופן חופשי ונגיש. ננסה לסקור את הפעילות בתחום.

הגדרת ידע פתוח

טרמינולוגיה
המונח ידע פתוח מתכוון לדברים הבאים:

 • תוכן כגון ספרים, מוסיקה, סרטים.
 • נתונים, בין שהם מדעיים, היסטוריים, גאוגראפיים או אחרים.
 • מידע ממשלתי או מנהלתי אחר

המונח "יצירה" ישמש לציון פריט הידע הנדון.

המונח "אוסף" יכול לשמש לציון אסופה של יצירות. כמובן שהאוסף עצמו יכול להחשב ליצירה כשלעצמו.

המונח "רשיון" מתייחס להגדרה החוקית לתנאי הגישה ליצירה. במקום שבו לא נקבע רשיון, יש לפרש את הדבר כמתייחס למצב המחדל המשפטי שתחתיו נגישה היצירה.

ההגדרה
יצירה הינה פתוחה אם צורת הנגשתה ממלאת את התנאים הבאים:

1. גישה
היצירה תהה זמינה בשלמותה תמורת לא יותר מאשר מחיר השכפול, כאשר ההעדפה היא הורדה דרך האינטרנט ללא חיוב כספי. היצירה צריכה גם להיות זמינה בתצורה נוחה וניתנת לשינוי.

2. הפצה חוזרת
הרשיון לא יגביל כל צד מלמכור או לחלק לאחרים את היצירה, לבדה או כחלק מאוסף של יצירות ממקורות שונים. הרשיון לא ידרוש תמלוגים או תשלום אחר כתוצאה ממכירה או הפצה נוספת שכזו.

3. שימוש חוזר
חייב הרשיון להרשות שינויים ויצירות נגזרות, וחייב להרשות שיופצו תחת הרשיון המקורי. הרשיון יכול להשית חובה כלשהיא על ייחוס ונאמנות: ראה סעיף 5 (ייחוס) וסעיף 6 (נאמנות למקור) להלן.

4. העדר הגבלות טכנולוגיות:
חייבת היצירה להיות מוגשת בתצורה שאינה יוצרת מכשולים טכנולוגיים לביצוע הפעולות לעיל. הדבר ניתן לביצוע ע"י פרסום היצירה בפורמט מידע פתוח, כלומר כזה שמפרטיו ציבוריים וזמינים באופן חופשי, ואינו משית הגבלות כלכליות או אחרות על השימוש בו.

5. ייחוס:
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצה ושימוש מחדש של היצירה, שישמר הייחוס ליוצרי היצירה והתורמים לה. באם התנאי הזה הוצב, אל לו להיות מכביד או כובל. למשל אם הייחוס נדרש, פשוט תצורף רשימת הייחוסים ליצירה.

6. נאמנות למקור:
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצת היצירה בצורה שמשנה את המקור, שהתוצר יופץ תחת שם אחר או במספר גרסא שונה מהיצירה המקורית.

7. אי אפליה נגד קבוצה או פרטים:
הרשיון לא יפלה נגד אדם או קבוצה כלשהם.

8. אי אפליה נגד תחומי פעילות:
הרשיון לא יגביל אף אדם משימוש ביצירה לתחום פעילות מסוים. למשל, הרשיון לא יגביל על שימוש עסקי ביצירה, או משימוש צבאי.

9. רשיון הפצה אחיד:
הזכויות החבורות ליצירה יהיו תקפות לכל מי שהיצירה מופצת לידיו, ללא צורך בעמידה בתנאי רשיון נוספים מטעם אותו הצד.

10. לא יהיה הרשיון מכליל לאוסף:
הזכויות החבורות ליצירה לא יהיו תלויות בכך שהיצירה תישמר כחלק מאוסף מסוים. אם היצירה נלקחה מתוך אוסף והיא בשימוש או מופצת תחת תנאי הרשיון של היצירה עצמה. לכל הצדדים להם הופצה היצירה יעמדו אותן הזכויות שעומדות ביחס לאוסף המקורי.

11. הרשיון לא יגביל הפצה של יצירות אחרות:
הרשיון לא ישית הגבלות על יצירות אחרות המופצות בצמוד ליצירה שתחתיו. למשל, אסור לרשיון לדרוש כי כל שאר היצירות המופצות באותו המדיום יהיו פתוחות.

מוטיבציה

הרצאות מעוררות השראה של טים ברנרס-לי:

יש אפשרות לכתוביות באנגלית למי שמתקשה עם המבטא.

ארה"ב

אתר מרכזי

עמוד ראשי

נתונים

פורמטים

עיקריים:

 • XML
 • CSV/TXT
 • KML/KMZ
 • Shapefile
 • RDF

נוספים:

 • XLS
 • PDF

בלוג

האומות המאוחדות

 • דו"ח שנתי לגבי E-Government

http://unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

Digital Governance in Municipalities Worldwide * http://unpan.org/Library/MajorPublications/DigitalGovernanceinMunicipalitiesWorldwide/tabid/804/language/en-US/Default.aspx

Knowledge Base of Innovative E-Government Practices * http://unpan.org/Library/KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.aspx

-

אתרי מידע - מדינות וערים

אתרי מידע - ערים

בריטניה

אתר מרכזי

http://www.data.gov.uk

עמוד ראשי

 • עדכונים
 • 'מה אנחנו עושים'
 • חיפוש מידע
 • אפליקציות אחרונות
 • רעיונות אחרונים
 • בלוג

תשתית אתר

נתונים

ויקי

ועדה מייעצת

http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/statements/transparency.aspx

כוללת את:

עקרונות שקיפות המידע

אקטואליה

אוסטרליה

אתר מרכזי

ניו זילנד

אתר מרכזי

קנדה

אתר מרכזי

לא קיים.

 • אתר שהוקם על ידי אזרחים וקורא לממשלת קנדה להקים אתר מידע מרכזי: http://www.datadotgc.ca

אתרים משניים

פעילות אזרחית

נורבגיה

אתר מרכזי

אסטוניה

אתר מרכזי

אקטואליה

פרויקטים המשתמשים במידע פתוח

ישראל

בריטניה

אתרים נוספים

בלוגים