מחקרים ועבודות אקדמיות

מתוך ויקי עמותת המקור

עבודות אקדמאיות

במסגרת תואר שני

  • דלית קן-דרור - האם תנועת ה"קוד הפתוח" מציעה חלופה ראויה למשטר הקנייני הקיים בתחום התוכנה

במסגרת תואר ראשון