מכתב המדענים כנגד חוק המאגר הביומטרי

מתוך ויקי עמותת המקור
מכתב לחברי כנסת ישראל בנוגע לחוק הקמת מאגר מידע ביומטרי (ראה גם מכתב הפרופסורים)


כבוד חברי הכנסת,


אנו החתומים מטה, אנשי מדע וטכנולוגיה, מתריעים בפני חברי כנסת ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק להקמת מאגר מידע של אמצעי זיהוי ביומטריים.


לפי החוק המוצע, המדינה תחייב כל תושב למסור טביעות אצבע וסריקת פנים, ואלה ישמרו במאגר מרכזי שיקום לצורך זה. קיום מאגר זה יפגע בפרטיות ובכבוד האדם, ועלול אף לסכן את בטחון המדינה ותושביה.


המטרה המקורית של החוק - מניעת זיוף תעודות זהות – אכן ראויה וחשובה, אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת מאגר, באמצעים טכנולוגים זמינים, זולים יותר, בטוחים יותר, וחודרניים פחות כמקובל בעולם המערבי.


אנו קוראים לחברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית להתנגד לחוק המוצע.


על החתום:


פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005 , חתן פרס ישראל בחקר הכלכלה לשנת 1994
פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, פרס וולף לכימיה לשנת 2007 ופרס ישראל לשנת 2002
פרופ' יקיר אהרונוב, חתן פרס וולף לפיזיקה לשנת 1998 ופרס ישראל לפיסיקה לשנת 1989
פרופ' נוגה אלון, חתן פרס ישראל במתמטיקה לשנת 2008 ופרס בטחון ישראל לשנת 1984
פרופ' יוסף אמרי, חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2001
פרופ' יעקב בקנשטיין, חתן פרס ישראל לפיזיקה לשנת 2005
פרופ' דוד הראל, חתן פרס ישראל למדעי המחשב לשנת 2004
פרופ' יעקב זיו, חתן פרס ישראל למדעים מדויקים לשנת 1993 ושני פרסי בטחון ישראל
פרופ' אלי ביהם, דיקן הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
פרופ' עמוס ביימל, הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' עודד גולדרייך, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה לתורת ההצפנה
פרופ' דני דולב, ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' אמיר הרצברג, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' אבישי וול, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע
פרופ' יובל ישי, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה לתורת ההצפנה
פרופ' יהודה לינדל, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' מוני נאור, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה
פרופ' איל קושלביץ, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' רן קנטי, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, ראש מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע
דר' אלון רוזן, ביה"ס למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה להצפנה ואבטחת מידע, חבר מכון צ'קפוינט לאבטחת מידע
פרופ' עומר ריינגולד, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, מכון וייצמן למדע, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' בני שור, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב, מומחה להצפנה ואבטחת מידע
פרופ' אמנון תא שמע, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב


רשימת החותמים מעודכנת לתאריך השישי בנובמבר, 2009