חוק ההסדרים

מתוך ויקי עמותת המקור

תוכנה חופשית הינה הרבה יותר מאשר שיחרור קוד המקור של התוכנה. לתוכנה חופשית משמעויות רבות בכל הנוגע לאופן שבו מידע מעובד ומופץ. משרד האוצר מתיימר לתמוך בחוקים המקדמים את השקיפות הממסדית, אך באותה עת מערים קשיים על אלו המעוניניים לבקר אותו עצמו.

מאמרים הנוגעים לתועלת הטמונה בקוד הפתוח ברמה הלאומית.

חברת הכנסת שלי יחימוביץ פנתה למשרד האוצר בבקשה לקבל את חוק ההסדרים, היא קיבלה את 220 העמודים שלו בפקס. בפורמט הזה, קשה לעבור ולנתח את המסמכים. לצערנו, חברת הכנסת אינה מכירה את היתרונות של התוכנה החופשית. אנו, שכן מכירים אותה, רתמנו את כוחה על מנת להמיר את הפורמט הסגור והמסוגר (קרי, פקס) לפורמט ראוי לבני אנוש (כאן בויקי).

ביצעתי המרה למאה העמודים הראשונים, ההמרה בוצע ברמה הגולמית, ולעיתים הטקסט אינו קריא. אך זהו בסיס לעבודה. אחרי מאה העמודים הראשונים קיימת ירידה משמעותית באיכות שלא מאפשרת המרה ראויה. יחד עם זה, אני מקווה שגם בעבודה זו תהיה תועלת לאזרחי המדינה.

פרטים על אופן העבודה ניתן למצוא כאן.

פרויקט ב-"עבודה שחורה" המקליד את חוק ההסדרים ידנית.

את הקובץ (פורמט חופשי odf) ניתן להוריד מכאן.

אופן אופיס ניתן להוריד כאן

hocr תוכנה לזיהוי טקסט עברי מתמונות.